Skip to content

Strategia

Inteligentny wzrost zapewniający długotrwały sukces

Również w Polsce PORR koncentruje się na swojej podstawowej kompetencji, jaką jest budowanie. Dla nas liczy się osiągany wynik, a nie wolumen prac. Tak właśnie definiujemy inteligentny wzrost.

W 1993 roku PORR rozpoczął działalność w Polsce. Spółka PORR S.A. powstała w kwietniu 2017 r. z połączenia dwóch niezależnych spółek operacyjnych - PORR Polska Construction S.A., zajmującej się głównie budownictwem lądowym i kolejowym oraz PORR Polska Infrastructure S.A. z podstawowymi obszarami działalności w sferze infrastruktury, energii, hydrotechnologii i inżynierii. Dzięki tej fuzji PORR oferuje w Polsce kompleksowy zakres usług ze wszystkich obszarów nowoczesnego budownictwa.

Nasze biura w Warszawie, Gdyni, Poznaniu, Krakowie i Wrocławiu zapewniają naszą obecność na terenie całej Polski. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu rynkowemu i doskonałemu know-how naszych pracowników, PORR S.A. jest jedną z najważniejszych firm oferujących w Polsce projekty z zakresu inżynierii, budownictwa kolejowego, mostowego i drogowego.

To sprawia, że jesteśmy dynamiczną firmą o dużym potencjale wzrostu. Jasne kompetencje, proste, elastyczne struktury i przejrzyste kierownictwo są kolejnymi kluczowymi czynnikami przyczyniającymi się do sukcesu - i oczywiście fakt, że zajmujemy się również tematami istotnymi dla przyszłości branży budowlanej: digitalizacją i innowacyjnością.

Nasz plan: cyfryzacja w PORR, czyli dobra droga do budowy bez papieru.

Digitalizacja dotarła także do branży budowlanej. Są kraje przodujące w tej dziedzinie, jak Wielka Brytania czy kraje skandynawskie. W PORR jesteśmy w tym zakresie dobrze wyposażeni, a w Austrii pełnimy rolę pioniera. 

Od czterech lat intensywnie zajmujemy się przyszłościowymi dla branży tematami, takimi jak modelowanie informacji o budynku (Building Information Modeling - BiM), ograniczenie dokumentacji papierowej na budowach oraz nowoczesna kulktura pracy. Powód jest prosty: dzięki nowym technologiom realizacja projektów staje się szybsza, wydajniejsza, tańsza i przede wszystkim bardziej przejrzysta. 
 
Zgodnie z hasłem Roadmap 2020, w PORR trwa obecnie kompleksowy projekt optymalizacji procesów. W przyszłości większość procesów w naszej firmie będzie zdygitalizowana, większość obejdzie się bez wydruków papierowych, a tym samym zwiększy się ich efektywność. To nam pozwoli w sposób jeszcze bardziej skuteczny wykorzystać zasoby własne na rzecz naszej podstawowej działalności. 

Stawiamy na transfer know-how.

Innowacja polega na wykorzystaniu w pełni potencjału z różnych dziedzin. Dlatego PORR ściśle współpracuje z partnerami ze świata nauki i badań naukowych na wszystkich swoich głównych rynkach, także w Polsce. Kładziemy przy tym nacisk na długofalową współpracę. Najczęściej chodzi o wieloletnie projekty służące dopracowywaniu złożonych procesów technicznych w zakresie inżynierii lądowej i wodnej oraz ochrony zasobów naturalnych.

Innowacja przenika wszystko, co robimy

Innowacją jest to, co czyni różnicę. Daje przewagę konkurencyjną. Innowacje odgrywały główną rolę w PORR od samego początku: już w początkach XX stulecia, wynalazki inżyniera budowlanego i imiennika firmy – Austriaka, Arthura Porr - doprowadziły do znacznego przełomu w budownictwie betonowym. 
 
Pasja do innowacji w PORR przenika dziś wszystko, co robimy i napędza nas codziennie: każdy PORRianin  odpowiada za innowacje. Nowe pomysły i koncepcje twórcze sprawiają, że PORR idealnie wkomponował się w przyszłość. Dlatego, stworzyliśmy centralny punkt kontaktowy w PORR:  dział "Zarządzanie technologią i innowacje". Oferuje doradztwo i wsparcie dla naszych pracowników z działalności operacyjnej.

Cyfrowa budowa: w projektowaniu to już rzeczywistość.

W naszym PORR myślimy z BiM już nie tylko trójwymiarowo. Niedawno doszliśmy do systemu projektowania w 5D: czwarty wymiar oznacza włączenie aspektu czasowego, a piąty - kosztowego. Przynosi to oszczędności w kosztach, minimalizację błędów, skrócenie faz decyzyjnych oraz lepszy  obieg informacji. Przynosi to korzyści każdemu uczestnikowi projektu: naszym klientom, naszym partnerom - i naturalnie nam samym.

Jak widać, inwestowanie w przyszłość naprawdę się opłaca!