Skip to content

Nota prawna

Właściciel mediów

PORR S.A.
Ul. Hołubcowa 123
02-854 Warszawa
 
T +48 22 266 99 00
centrala@porr.pl
 
PORR S.A. wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 000026184, NIP 5221054994, REGON 011134083 

    

Projekt graficzny

PORR AG
Dział Komunikacji Korporacyjnej
Absberggasse 47
1100 Wiedeń
T +43 50 626-0
comms@porr-group.com

Odpowiedzialność za treść od strony dziennikarsko-redakcyjnej.

PORR S.A.
 
Dział Komunikacji
Ul. Hołubcowa 123
02-854 Warszawa
 
T +48 22 266 99 00
centrala@porr.pl

Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności PORR S.A. jest projektowanie i wykonywanie świadczeń budowlanych wszelkiego rodzaju.

Oświadczenie o głównym ukierunkowaniu medium

W pierwszym rzędzie publikowane są treści o przedsięwzięciach, w których uczestniczy PORR S.A.

Władze spółki

Zarząd

Piotr Kledzik
Jakub Chojnacki
Peter Hartmann
Marcin Lewandowski
Siegfried Weindok

Rada Nadzorcza

Johannes Wenkenbach
Wolfgang Reining 
Thomas Stiegler
Stephan Walder 

Udziały kapitałowe

Jedyny akcjonariusz: PORR Bau GmbH z siedzibą w Wiedniu

Wyłączenie odpowiedzialności

PORR S.A. z dużą starannością podchodzi do danych oferowanych na niniejszej stronie internetowej. Informacje oferowane na tej stronie są stale sprawdzane i aktualizowane bez wcześniejszej zapowiedzi. Mimo to dane mogły tymczasem ulec zmianie. PORR S.A. nie przejmuje gwarancji za aktualność, prawidłowość i kompletność takich informacji. Nie odpowiada w żadnym przypadku za bezpośrednie, konkretne lub pośrednie szkody lub inne szkody jakiegokolwiek rodzaju, powstające z jakiegokolwiek powodu w związku z bezpośrednim lub pośrednim użyciem informacji udostępnionych na tej stronie internetowej. Dotyczy to także wszystkich innych stron internetowych, do których zamieszczono odesłania za pomocą hiperłączy.

Wskazówki o ochronie danych

Cieszymy się z Państwa odwiedzin na naszej stronie internetowej i pragniemy niniejszym  poinformować, że w ich trakcie pozyskiwane są dane. Od strony technicznej jest to nie do uniknięcia. Ochrona Państwa danych i możliwie największa transparentność są dla nas niezwykle ważne. Z poniższego dowiedzą się Państwo, jakie dane w jakim wymiarze i do jakich celów pozyskiwane są w ramach korzystania z naszego wystąpienia internetowego.

Google Analytics

Nasza strona internetowa korzysta z Google Analytics, służby analiz sieciowych Google Inc. („Google"). Google Analytics stosuje tzw. „cookies“ – „ciasteczka“. Cookies gromadzą informacje o Państwa zachowaniu internetowym, jak przykładowo czas pozostawania na stronie internetowej czy hasła wyszukiwania. Te informacje są pobierane przez serwery sieciowe i zapisywane na Państwa komputerze (a dokładniej odkładane w Państwa katalogu wyszukiwarki). Na bazie takich danych z cookies Google Analytics analizuje korzystanie przez Państwa z naszej strony internetowej. W tym celu zebrane informacje (łącznie z Państwa numerem IP) przesyłane są na serwer Google w USA i tam gromadzone. Google wykorzystuje te informacje do analizy naszej strony internetowej, do generowania odpowiednich raportów i przygotowywania kolejnych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu. Google może też ewentualnie przekazywać te informacje osobom trzecim, o ile jest to nakazane przepisami prawa lub dane mają być na zlecenie Google przetwarzane przez osoby trzecie. Google w żadnym przypadku nie powiąże Państwa numeru IP z innymi danymi Google’a. Mogą Państwo uniemożliwić zainstalowanie cookies poprzez odpowiednie ustawienie swojego oprogramowania wyszukiwarki. Może to jednak spowodować, że nie będą mieli Państwo dostępu do wszystkich funkcji naszej strony internetowej w pełnym zakresie.
 
Korzystając z tej strony internetowej wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych pozyskanych przez Google na Państwa temat w wyżej opisany sposób i do wyżej wymienionego celu. W każdym czasie można sprzeciwić się pozyskiwaniu i gromadzeniu danych ze skutkiem na przyszłość.

Protokoły serwera sieciowego

Kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę, to serwer, na którym ulokowane jest nasze wystąpienie internetowe (dalej „serwer internetowy“) gromadzi automatycznie określone informacje i je protokołuje, jak na przykład części Państwa numeru IP, datę, godzinę Państwa wizyty i ilość danych przekazanych w trakcie wizyty, odwiedzone strony naszego wystąpienia, strony odwiedzone wcześniej, wyszukiwarkę, z której Państwo korzystali (np. Internet Explorer), stosowany przez Państwa system operacyjnej (np. Windows 7) czy nazwy domen i adres Państwa dostawcy usług internetowych (np. 1&1).

Cookies

Niektóre spółki powiązane z nami korzystają na swoich stronach internetowych z tak zwanej technologii ciasteczkowej (cookie). Ciasteczko (cookie) to informacja wysyłana z serwera internetowego na Państwa komputer (a dokładniej: odkłada w Państwa katalogu wyszukiwarki) w momencie wejścia przez Państwa na stronę internetową. 

Session Cookies

Nasza strona internetowa wykorzystuje tak zwane Session Cookies. Są to ciasteczka przede wszystkim gwarantujące zachowanie Państwa danych przez czas pozostawania Państwa na stronie. Zachowują się tylko tak długo, dopóki nie zakończą Państwo sesji internetowej i nie zamkną całkowicie swojej wyszukiwarki. Nie zawierają jakichkolwiek danych osobowych, nie są też z takimi danymi kojarzone i służą wyłącznie do analiz statystycznych.

Cookies osób trzecich na naszych stronach internetowych

Osobom trzecim nie zezwalamy na umieszczanie cookies na Państwa komputerze za pośrednictwem naszych stron internetowych.

Wstrzymywanie i/lub kontrola cookies

Mają Państwo możliwość powstrzymania, zareklamowania i usunięcia ciasteczek zainstalowanych na Państwa komputerze. Metoda zależy od stosowanej wyszukiwarki. Jeżeli zmienią Państwa ciasteczka zainstalowane na Państwa komputerze to może się zdarzyć, że nie będą mogli Państwo korzystać z wszystkich funkcji naszej strony internetowej w pełnym zakresie.

Pozyskiwanie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych

Tylko od Państwa decyzji zależy, czy przekażą nam Państwo swoje dane osobowe. Dlatego za wyjątkiem wyżej opisanych ram protokołów serwera internetowego zbieramy tylko wówczas Państwa dane, jeżeli sami je nam Państwo podadzą w celu skorzystania z jednej z naszych usług (np. przy zapytaniach). Tego rodzaju dane są przetwarzane i/lub wykorzystywane wyłącznie do realizacji danej usługi. W przypadku, jeżeli jest to konieczne dla zapytania, Państwa dane mogą być też przekazane dalej do spółek Koncernu. Może też zajść ewentualność, że w celu wykonaniu żądanej usługi udzielimy zlecenia innemu usługodawcy (np. do przesłania materiałów informacyjnych). Nie dochodzi do przekazywania Państwa danych osobowych jakimkolwiek innym osobom trzecim.

Poniżej znajdą Państwo kilka dalszych informacji o naszym wystąpieniu internetowym:

Międzynarodowy transfer danych

Dane generowane podczas Państwa odwiedzin naszego wystąpienia internetowego są przetwarzane na serwerach państw Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EU/EWR).

Bezpieczeństwo

Wskazujemy na okoliczność, że przesył danych w Internecie dokonuje się w sposób niezabezpieczony i tym samym istnieje ryzyko przechwycenia i przetwarzania danych przez osoby trzecie. Z tego powodu mają Państwo w każdej chwili możliwość skontaktowania się z nami drogą pocztową lub telefonicznie.

Dzieci i osoby młodociane

Dzieciom i osobom młodocianym nie wolno przesyłać w Internecie danych osobowych bez zgody rodziców lub osób uprawnionych do sprawowania władzy rodzicielskiej.

Linki do naszych stron internetowych

Z naszego wystąpienia internetowego podajemy niekiedy linki do innych stron internetowych (np. do stron internetowych spółek Koncernu PORR). Prosimy mieć na uwadze, że opisane tu wskazówki prawne dotyczące ochrony danych nie obowiązują dla takich stron. Sugerujemy bezpośrednie odwiedzenie tych stron w celu otrzymania obowiązujących na tych stronach informacji o ochronie danych, bezpieczeństwie, ewidencjonowaniu danych i przepisach o przekazywaniu danych. Spółka PORR S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść tych stron i działań wychodzących być może od tych stron internetowych.