Skip to content

Health & Safety

Zdrowie i bezpieczeństwo: najwyższy priorytet PORR S.A.

„Safety First“ to jedynie fundament, na którym bazują nasze działania. W PORR jesteśmy ukierunkowani nie tylko na unikanie wypadków, lecz także aktywne wspieranie zdrowia pracowników. Dla nas jest to oczywistością – ponieważ wiemy, że dobre samopoczucie fizyczne i psychiczne jest podstawowym warunkiem naszego wspólnego sukcesu.

Nasz cel jest jasny: zero wypadków.

Jako organizacja prowadząca działalność budowlaną świadomie bierze pełną odpowiedzialność  za bezpieczeństwo pracowników,  współpracowników i otaczające nas środowisko. Świadomość ta ma decydujący wpływ na podejście do pracy i podejmowane decyzje – chcemy budować bezpiecznie i z poszanowaniem środowiska.

Cel zero wypadków jest priorytetem i zarazem największym wyzwaniem!

Od dawna wdrażamy nowe standardy pracy, nowe rozwiązania techniczne  i pomimo wielu przeciwności wierzymy, że determinacja i konsekwencja w budowaniu kultury bezpieczeństwa i ochrony środowiska z każdym dniem przynosi realny efekt – bezpieczeństwo i zdrowie naszych pracowników.

Kształtowanie świadomości naszej kadry, pracowników produkcyjnych, a także współpracowników odbywa się poprzez zdecydowaną postawę Zarządu PORR S.A. i aktywne zarządzanie bezpieczeństwem.  Wizyty na budowach nie są tylko kontrolami, ale przede wszystkim stanowią fachowe doradztwo w zakresie BHP i ochrony środowiska. Dobrze dopasowane, ale wymagające aktywności szkolenia, wdrożenie wysokich standardów wyposażenia – jak na przykład obowiązku stosowania non stop na budowach okularów ochronnych, czy standardowe wyposażenie hełmów w paski podbródkowe - to ważne elementy naszej bezkompromisowej polityki budowy kultury bezpieczeństwa. 

Podstawą naszej etyki są proste, jednolite i zrozumiałe dla wszystkich zasady i metody pracy,  traktujące bezpieczeństwo i dbałość o środowisko naturalne jako priorytet. Budowę kultury bezpieczeństwa opieramy o strategię według tzw. Krzywej Bradleya.

Nasza działalność w obszarze BHP i ochrony środowiska jest aktywnością wartą każdego wysiłku, który ponosimy, mimo wielu niesprzyjających okoliczności. 

W ramach Grupy PORR wdrażamy kampanię Vision Zero opartą na siedmiu „złotych regułach” – niezbędnych obszarach do rozwoju każdej firmy.

Dobre rezultaty zachęcają nas do dalszych aktywności, nie tylko w zakresie budowy i umacniania kultury bezpieczeństwa w naszej Firmie.  Chcemy mieć pozytywny wpływ na bezpieczeństwo całej branży budowlanej w Polsce, dlatego jako jeden z członków- założycieli angażujemy się w prace Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.  Celem porozumienia, które zrzesza aktualnie 12 największych firm budowlanych w Polsce, jest zmniejszenie czarnych statystyk wypadkowych w budownictwie. I co ważne – ma już swoje wymierne efekty! 

Członkowie Porozumienia co roku organizują „Tydzień Bezpieczeństwa” -  największy tego typu projekt  popularyzujący ideę bezpieczeństwa i higieny pracy w Europie. Szkolenia z pierwszej pomocy, ćwiczenia straży pożarnej, warsztaty z ergonomii, konsultacje podologii, dobór  środków ochrony, pokazy dla dzieci i młodzieży – to tylko przykłady tej wyjątkowej aktywności, w którą włączamy rzesze ludzi także spoza branży budowlanej.

Nieodłącznym obszarem naszej działalności jest aktywna ochrona środowiska – bo budując ingerujemy w nasze otoczenie. Istotą naszej strategii jest maksymalne ograniczenie ingerencji w środowisko na każdym etapie naszej procesu budowlanego.  Sukcesy w tej dziedzinie osiągamy dzięki świadomości problemu, konsekwencji i determinacji w działaniu: zaczynamy od prostej segregacji odpadów, a kończymy w inwestycjach w najnowsze technologie.