Skip to content

Standardy PORR

Kim jesteśmy: nasza misja.

150 lat doświadczenia w planowaniu, rozwijaniu inwestycji i wykonawstwie licznych krajowych i międzynarodowych budowli tworzy fundament naszych kompetencji. Nasz sukces umożliwia pasja, z jaką podchodzimy do nowych wyzwań, stałe poszerzanie naszego know-how, które  wnosimy do kolejnych projektów. Dzisiaj PORR dysponuje szeroką skarbnicą doświadczenia kompleksowego dostawcy usług i posiada doskonałe kompetencje we wszystkich gałęziach gospodarki budowlanej. Ta wiedza umożliwia nam konsekwentne wykorzystywanie całego potencjału rynkowego.

Jaki jest cel: nasza wizja.

W PORR budujemy dla ludzi. Chcemy aby projekty, które realizujemy ułatwiały codzienne życie pokoleniom. Zgodnie z naszym mottem „Inteligentne budowanie łączy ludzi“ tworzymy przyszłość, w której warto żyć. Naszym partnerom i zleceniodawcom dajemy pewność, że współpracując z PORR dokonali najlepszego wyboru.

Jak pracujemy: nasza kultura.

PORR stawia na inteligentny wzrost, stałe rozwijanie dochodów i wartości. Naszych zleceniodawców przekonujemy przez silną identyfikację z naszymi projektami, wysoką gotowość serwisu i stały rozwój naszego know-how. Budujemy na umiejętnościach i zaangażowaniu każdej PORRianki i każdego PORRianina. Wspólną bazę tworzą nasze wartości przedsiębiorstwa, takie jak duch zespołowości czy partnerska współpraca łącząca wszystkie branże PORR – gdyż tylko tak możemy dojść do szczytowych osiągnięć. Nasz wzorzec pracownika jest podsumowaniem tego, w jaki sposób traktujemy siebie nawzajem, naszych klientów, partnerów i społeczeństwo. To wzmacnia motywację każdego pojedynczego pracownika i identyfikację z Firmą.

Jak działamy: nasze wartości.

Wszystkie PORRianki i wszyscy PORRianie uznają nasze wartości i odpowiednio do tego wnoszą swoją umiejętności i pracę. Nasz wzorzec pracownika obowiązuje wszystkich – niezależnie od zadania, hierarchii czy lokalizacji. Daje wskazówki i opisuje, jak traktujemy siebie nawzajem w Firmie i współdziałamy z klientami, partnerami oraz społeczeństwem.