Skip to content

Lokalizacje

PORR w Polsce.

Biura PORR S.A. w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu, Krakowie i Wrocławiu gwarantują naszą obecność na całym polskim rynku. Bazując na wieloletnim doświadczeniu, wysokich kompetencjach i doskonałym know-how, spółka PORR S.A. skutecznie ugruntowała swoją pozycję międzynarodowego partnera we wszystkich obszarach nowoczesnego budownictwa.  

Obecność w regionie.

PORR S.A.

Region Kraków

ul. Kamienna 21
31-403 Kraków

Directions

PORR S.A.

Region Wrocław

ul. Strzegomska 42 b
53-611 Wrocław

Directions

PORR S.A.

Baza Techniczna i Laboratorium

ul. Wólczyńska 237
01-919 Warszawa

Directions

BB Government Services Sp.z.o.o.

Ul. Hołubcowa 123
02-854 Warszawa

Directions

PORR S.A.

Region Warszawa

Ul. Hołubcowa 123
02-854 Warszawa

Directions

FRANKI POLSKA Sp. z o.o.

ul. Jasnogórska 44
31-358 Kraków

Directions

Firmy.

SpółkaMiasto