Skip to content
Informacja Prasowa

PORR dobrze rozpoczął pierwszy kwartał 2020 roku

© Wolfgang Gollmayer

  • wejście w nowy rok z bardzo dobrym stanem zamówień w wys. 7,3 mld euro
  • pierwsze skutki COVID-19 na wydajność produkcyjną i wynik
  • transformacja i płynność finansowa w centrum uwagi
  • długoterminowy trend bez zmian – gospodarka budowlana odnotowuje zyski

 

Wiedeń, 27.05.2020 r. – PORR mocno rozpoczął rok 2020. Wysoki stan zamówień o wartości ponad 7 mld euro stanowi stabilny fundament. Wydajność produkcyjna wyniosła 942 mln euro, z czego 94% ponownie wygenerowano na siedmiu stabilnych rynkach krajowych. Zysk przed opodatkowaniem, na który negatywnie wpłynęły warunki sezonowe oraz koronawirus, wyniósł –25,5 mln euro.

„Dysponujemy portfelem zamówień na rekordowym poziomie. Nasza stabilna pozycja rynkowa stanowi, zwłaszcza w dzisiejszych trudnych czasach, dużą przewagę konkurencyjną”, twierdzi Karl-Heinz Strauss, CEO PORR. „W nowy rok weszliśmy stabilnie, niestety od marca z powodu koronawirusa ponieśliśmy straty w produkcji i w wynikach”.

Utrzymany wysoki stan zamówień

W okresie sprawozdawczym PORR osiągnął wydajność produkcyjną w wysokości 942 mln euro. Przyczyn 10%-owego spadku należy szukać przede wszystkim na austriackim rynku – w związku z wprowadzeniem środków regulacyjnych uwarunkowanych koronawirusem zaistniała konieczność tymczasowego zamknięcia ok. 1 000 budów. W porównaniu z rokiem ubiegłym do spadku produkcji przyczyniła się także konsekwentnie selektywna akwizycja projektów oraz zakończenie realizacji dużych projektów w Katarze. Tymczasem jednostce Business Unit 2 – Niemcy (BU 2) udało się podnieść poziom produkcji.

Osiągnięto przychody równe 912,4 mln euro, co stanowi niewielki 3,5%-owy regres w stosunku do okresu porównawczego z roku ubiegłego. Warunki sezonowe oraz koronawirus wpłynęły negatywnie na zysk przed opodatkowaniem. Wyniósł –25,5 mln euro, co stanowi różnicę równą 13,7 mln euro w stosunku do ubiegłorocznego kwartału. W skali całego roku pierwszy kwartał nie ma zazwyczaj istotnego znaczenia dla branży budowlanej.

W porównaniu ze stanem z końca 2019 roku stan zamówień wzrósł i prawie dorównał rekordowym wartościom z ubiegłego roku. Z portfelem zamówień o wartości 7,258 mld euro PORR zajmuje solidną pozycję. Liczba pozyskanych kontraktów zmniejszyła się w okresie porównawczym o 17,2% do wysokości 1,135 mld euro. Regres wynika ze strategii selektywnej akwizycji.

PORR ponownie powiększył stan zamówień z obszaru infrastruktury. W bieżącym roku największym nowym kontraktem PORR jest modernizacja linii kolejowej LK351 na odcinku Krzyż - Dobiegniew na północnym zachodzie Polski. W obszarze inżynierii lądowej pozyskano kontrakty na renowację szwajcarskiego tunelu Furka oraz budowę skrzyżowania IC3 w pobliżu Ras Bufontas w Doha. W budownictwie kubaturowym PORR zdobył nowy duży projekt w Szwajcarii polegający na zabudowie powierzchni miejskiej Gangloff Areal. Ponadto PORR uzyskał szeroko zakrojone kontrakty na budowę obiektów mieszkaniowych, handlowych oraz biurowych, zwłaszcza w
Austrii i w Polsce.

Wszystkie dane i liczby w skrócie

Istotne wskaźniki (mln euro)1–3/2020% ∆1–3/2019
Wydajność produkcyjna1942-10,0 %1.047
Stan zamówień7.258-2,2 %7.422
Przyjęte zlecenia1.135-17,2 %1.370
Obroty912,4-3,5 %945,4
Zysk operacyjny (EBITDA)21,2-33,0 %31,7
Zysk przed opodatkowaniem (EBT)-25,5> 100,0 %-11,8
Wynik okresowy-21,0> 100,0 %-9,1
Przeciętna liczba pracowników18.6881,2 %18.473

Wskaźniki bilansowe i finansowe (mln euro)
 
31.03.2020
 
% ∆
 
31.12.2019
Suma bilansowa3.529-3,7 %3.665
Kapitał własny68514,3 %599
Wskaźnik kapitału własnego19,4 %3,0 PP16,4 %
Zadłużenie netto51950,2 %346

1 Wydajność produkcyjna stanowi wartość produkcji wszystkich spółek oraz konsorcjów (skonsolidowana w pełni, metodą kapitałową, , proporcjonalną lub podporządkowaną) zgodnie z wysokością udziału PORR AG.

Wskaźniki zaokrąglono z zachowaniem kwot łącznych. Zmiany bezwzględne wyliczono na podstawie wartości zaokrąglonych, zmiany względne (procentowe) obliczono na podstawie dokładnych wartości.

Sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2020 roku można pobrać tutaj.

W przypadku pytań proszę się skontaktować z:

Karl-Heinz Strauss
CEO
PORR AG
T +43 50 626-1001
comms@porr-group.com

Andreas Sauer
CFO
PORR AG
T +43 50 626-1007
comms@porr-group.com

Milena Ioveva
Company Spokesperson
Head of Group Communications, Investor Relations und Sustainability
PORR AG
T +43 50 626-1763
ir@porr-group.com

Media

Tu znajdziesz wszelkie materiały dotyczące tej informacji prasowej. Masz więcej pytań? Skontaktuj się z nami. Z przyjemnością Ci na nie odpowiemy.

Contact
Milena IovevaCompany Spokesperson