Skip to content
Informacja Prasowa

PORR na półrocze 2017: spadek zysków mniejszy od zapowiadanego, silny wzrost produkcji

PORR CEO Karl Heinz Strauss
  •   Wzrost produkcji o 21,2 % do 2.015 mln EUR
  • EBT kwotą około 4,0 mln EUR niższy o 16,3 mln EUR od wartości porównywalnej z ub. roku 
  • Portfel zamówień osiągnął rekordowy poziom 5.700 mln EUR  
  • Akwizycja nowych kontraktów wzrosła o 13,5 % do 2.911 mln EUR
  • Oczekiwany wynik finansowy na koniec roku lekko poniżej ubiegłego

    
Wiedeń/ Warszawa 30 sierpnia 2017 – W pierwszym półroczu 2017 roku PORR odnotował słabszy wynik przy jednoczesnym silnym wzroście produkcji i rekordowym portfelu zamówień. Spadek jest przede wszystkim skutkiem słabszych wyników w Niemczech i Katarze. W Katarze turbulencje polityczne doprowadziły do zwiększenia kosztów przez konieczność podjęcia bardziej kompleksowych procesów logistyczno-zaopatrzeniowych, przy czym wszystkie projekty przebiegają zgodnie z planem. W Niemczech zwiększenie kosztów było spowodowane z jednej strony szybkim organicznym rozwojem, z drugiej przejęciem Franki i Oevermanna i związaną z tym energiczną rozbudową w celu zapewnienia pełnej obecności na rynku. 
 

Produkcja PORR osiągnęła w okresie sprawozdawczym 2.015 mln EUR i tym samym wzrosła o 21,2 % w porównaniu z okresem porównawczym ubiegłego roku. Wzrost był oparty zarówno na akwizycji jak i wzrostach organicznych, w szczególności na głównych rynkach PORR, czyli w Niemczech, Polsce i Szwajcarii. W Austrii, mimo już i tak wysokiego poziomu, udało się ponownie zwiększyć wykonanie o 3,5 %. Także w podziale na segmenty wszystkie jednostki operacyjne odnotowały w pierwszym półroczu 2017 wyraźny wzrost przerobu. Szczególnie Business Unit 2 – Niemcy osiągnął (ze względu na przejęcie Franki Grundbau i Hejmans Oevermann) najwyższy wzrost produkcji, ale jednocześnie urósł też organicznie z szczególnie w kubaturze. 
 
Karl-Heinz Strauss, CEO PORR, wyjaśnia: „W Niemczech stosujemy od trzech lat zdecydowaną strategię wzrostu. W ostatnich miesiącach pojawiły się szanse do wyraźnego rozbudowania naszej obecności na rynku – organicznie i poprzez akwizycje. Dzięki ostatnim przejęciom poczyniliśmy ważny krok na drodze do osiągnięcia naszego celu, polegającego na otwarciu się na rynek infrastruktury w Środkowych i Północnych Niemczech. W przyszłości chcemy własnymi siłami realizować zarówno te mniejsze, regionalne, jak i duże projekty.“ 
 
Wraz z wysokimi wzrostami w produkcji udało się także solidnie zwiększyć portfel zleceń i zamówień: portfel zamówień wzrósł o 4,0% do 5.700 mln EUR.  Jeszcze wyraźniej wzrósł wskaźnik w zakresie podpisanych zleceń, plasując się kwotą 2.911 mln EUR o 13,5 % powyżej wartości z ubiegłego roku. Wzrost portfela zamówień jest - w przeciwieństwie do wielkości produkcji przede wszystkim konsekwencją dokonanych przejęć.

Nowe projekty na wszystkich rynkach

Największym podpisanym zleceniem w pierwszym półroczu był niemiecki wielki projekt przemysłowy dla BMW w Monachium-Freimann, realizowany wspólnie ze Zleceniodawcą według nowoczesnych standardów BIM i Lean. Kolejnymi wielkimi realizacjami jest modernizacja linii kolejowej LK 354 Poznań–Piła w Polsce oraz budowa nowego odcinka linii metra U5 we Frankfurcie. Na Słowacji pozyskaliśmy kolejny wielki projekt drogowy D3 Čadca. Szczególnie pozytywne są nowe kontrakty w Norwegii na most E18 Varodd, E18 Rugtvedt-Dordal i oczyszczalnia ścieków Bekkelaget pod Oslo. Do największych nowych zleceń w Austrii zaliczają się elektrownia wodna Arge Murkraftwerk Graz i osiedle mieszkaniowe Mühlgrundgasse w Wiedniu. Nasza szwajcarska drużyna pozyskała oprócz dwóch kolejnych projektów kubaturowych przy Dworcu Głównym w Zurychu także zlecenie na modernizację Centralnej Szwajcarskiej Drogi Krajowej N4 między Zurychem a Altdorfem. W Niemczech obok licznych projektów nowo przejętych córek Koncernu, miedzy innymi projektu mieszkaniowego Stresemann Quartier w Hamburgu, czy Naumannsche Brauerei w Lipsku, pozyskano zlecenie na most nad doliną Rothof na A7, projekt biurowca Sono West we Frankfurcie i kolejny odcinek na kanale Emscher.

Zyski obniżone przez Niemcy i Katar

Pod względem zysków, odpowiedzialność za nieplanowane nakłady ponoszą w szczególności projekty w Katarze. Zostały wywołane trudną sytuacją polityczną i związanymi z nią utrudnieniami logistyczno-zaopatrzeniowymi. We wszystkich pozycjach po stronie nakładów zawarte są pozycje związane z działalnością akwizycyjną w Niemczech, gdzie szybka rozbudowa struktur nie wygenerowała jeszcze adekwatnych usług. Ten proces skutkował zmniejszeniem wskaźnika EBITDA o 16,1 % do 56,9 mln EUR. Zysk operacyjny przed opodatkowaniem (EBIT) obniżył się na dzień 30 czerwca 2017 do 8,4 mln EUR, EBT plasował się kwotą 4,0 mln EUR o 81,5 % poniżej wartości porównawczej  z 2016 r. Wynik bilansowy zmniejszył się o 13,3 mln EUR do 2,9 mln EUR. Zadłużenie netto na dzień 30 czerwca 2017 wzrosło z powodu zmniejszenia stanu środków płynnych i przyjęcia zobowiązań finansowych do 374,7 mln EUR. (pozycja gotówkowa netto na 31 grudnia 2016:  53,3 mln EUR). 

Perspektywy

Na podstawie wyników pierwszego półrocza Zarząd oczekuje, że przy niezmienionych warunkach ramowych wynik za pełny rok będzie się plasował lekko poniżej roku ubiegłego, pomimo mocno rosnącej produkcji.
 
„Rok 2017 jest rokiem ustawiania zwrotnicy dla PORR. W ubiegłych miesiącach nadarzyły się możliwości szeregu akwizycji, dzięki którym możemy znacząco wzmocnić główną działalność PORR. Wiąże się to naturalnie z kosztami i w sposób oczywisty odbija się na naszych wynikach. Ale te inwestycje stanowią bazę dla stałego osiągania zysków w przyszłości“, mówi Karl-Heinz Strauss, CEO spółki PORR AG.

  
W sprawie pytań prosimy o kontakt z:

Christian B. Maier
CFO
PORR AG
T +43 50 626-1009
M +43 664 626-1009
comms@porr-group.com

 
Karl-Heinz Strauss
CEO
PORR AG
T +43 50 626-1001
M +43 664 626-1001
comms@porr-group.com

 
Sandra C. Bauer

Kierownik Działu Komunikacji Koncernu | Rzeczniczka Koncernu 
PORR AG
T +43 50 626-3338
M +43 664 626-3338
comms@porr-group.com

Media

Tu znajdziesz wszelkie materiały dotyczące tej informacji prasowej. Masz więcej pytań? Skontaktuj się z nami. Z przyjemnością Ci na nie odpowiemy.

Contact
Milena IovevaCompany Spokesperson