Skip to content
Informacja Prasowa

PORR podpisał umowę na największy jak dotychczas kontrakt kolejowy w Polsce

Wiedeń/Warszawa, 19.09.2019r. - PORR otrzymał zlecenie na kompleksową modernizację odcinka ważnej linii kolejowej nr 131. W obecności przedstawicieli ze świata gospodarki i polityki podpisano w Łodzi 17 września umowę z PKP PLK S.A na roboty budowlane. Kontrakt o wartości ok. 290 mln euro (1,238 mld PLN) stanowi dla spółki PORR w Polsce największe jak dotychczas zamówienie na realizację robót z zakresu budownictwa kolejowego. PORR działa w ramach konsorcjum z polskim partnerem Trakcja System, który będzie odpowiadał za budowę sieci trakcyjnej.

Baumaschine im Tunnel

Od wielu lat PORR jest jednym z najbardziej znaczących dostawców usług na rynku budownictwa kolejowego w Polsce.

© PORR

„Utworzona w XX w. linia kolejowa nr 131 ma duże znaczenie nie tylko dla przewozu osób, lecz przede wszystkim dla transportu towarów. Łączy istotny dla przemysłu region Górnego Śląska z bałtyckimi portami morskimi w Gdańsku i Gdyni. Odczuwamy dumę, że ten projekt, który będziemy realizować w formule Projektuj & Buduj, stanowi nasz największy jak dotychczas kolejowy kontrakt budowlany w Polsce”, powiedział Karl-Heinz Strauss, CEO PORR.

Na odcinku o długości prawie 71 km, biegnącym od Kaliny do Ruśca Łódzkiego, zostanie zmodernizowanych łącznie 135 km torów oraz 148 rozjazdów, jak również kompletna instalacja sterowania i kontroli ruchem kolejowym, sieć trakcyjna oraz 17 przejazdów kolejowych. Wszystkie stacje zostaną wyposażone w nowe perony dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Roboty na odcinku (Obszar C) obejmują również odnowienie lub remont 71 obiektów inżynieryjnych – wśród nich znajdują się duże wiadukty kolejowe, jak chociażby 100-metrowy odcinek nad Wartą.

Niezwłocznie po podpisaniu umowy rozpoczną się prace nad planowaniem modernizacji. Projekt koncepcyjny musi powstać w ciągu 90 dni. Nie później niż za 13 miesięcy zostaną przedłożone wszystkie wymagane pozwolenia na budowę. W wyniku rzetelnej analizy robót budowlanych oraz optymalizacji procesów budowlanych, PORR przyjmuje, że wszystkie świadczenia objęte umową zostaną wykonane w terminie 44 miesięcy, tzn. do maja 2023 roku.

Przedmiotowy projekt stanowi już 35. zamówienie realizowane przez PORR dla PKP PLK S.A. od chwili podjęcia działaności w sektorze budownictwa kolejowego w 2011 roku.

Wszystkie liczby i dane w skrócie

Nazwa projektu:Zaprojektowanie i realizacja robót budowlanych na linii kolejowej nr 131, obszar C (Kalina – Rusiec Łódzki)
Zakres robót:Projektuj & Buduj
Zamawiający:PKP PLK S.A.
Wartość zamówienia:ok. 290 mln euro (1,238 mld PLN)
Termin ukończenia:Maj 2023

Media

Tu znajdziesz wszelkie materiały dotyczące tej informacji prasowej. Masz więcej pytań? Skontaktuj się z nami. Z przyjemnością Ci na nie odpowiemy.

Contact
Milena IovevaCompany Spokesperson