Skip to content
Informacja Prasowa

PORR S.A. dokończy roboty drogowe na obwodnicy Wałcza

Warszawa, 1.06.2020 r. – PORR S.A. podpisał umowę z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad na dokończenie budowy obwodnicy Wałcza w ciągu drogi ekspresowej S10. Kontrakt przewiduje dokończenie robót drogowych na trasie głównej o długości prawie 18 kilometrów. Zadanie zostanie zrealizowane w 5 miesięcy. Wartość kontraktu to około 87,3 mln zł brutto (19,8 mln euro).

PORR dokończy roboty drogowe na obwodnicy Wałcza © PORR

W ramach zadania PORR dokończy roboty budowlane na ciągu głównym obwodnicy Wałcza na odcinku od km 0+020,00 do km 17+805,23. Zadanie polega w głównej mierze na wykonaniu brakujących warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowej, w tym 93 tys. t mieszanek mineralno-asfaltowych. Poza robotami bitumicznymi do dokończenia pozostaje odwodnienie korpusu drogowego oraz prace wykończeniowe na obiektach inżynierskich.

PORR zobowiązał się do skrócenia czasu realizacji zadania. Całość przewidzianych kontraktem robót zostanie wykonana w 5 miesięcy. Prace rozpoczną się w ciągu 7 dni od przekazania terenu budowy.

Przetarg wygrany przez PORR jest jednym z sześciu postępowań ogłoszonych przez GDDKIA na obwodnicę Wałcza. Pozostałe, ogłoszone już przetargi, dotyczą dokończenia obiektów mostowych prostopadle do trasy głównej, robót drogowych na węzłach drogowych, elementów BRD, wykonania kanału technologicznego a także zagospodarowania terenów przyległych do drogi.

GDDKiA zapowiada, że wszystkie roboty na obwodnicy Wałcza zakończą się do końca 2020 roku. Udostępniona kierowcom, niemal 18-kilometrowa obwodnica będzie miała parametry dwujezdniowej drogi ekspresowej, z 4 węzłami drogowymi – Wałcz Zachód, Wałcz Północ, Wałcz Wschód, Witankowo. Dzięki obwodnicy ruch ominie Wałcz od północy. 

Fakty i liczby w pigułce

Rodzaj projektu:Budowa obwodnicy Wałcza w ciągu S10 - dokończenie robót trasy głównej na odcinku od km -0 +020,00 do km 17+805,23
Zakres prac:Buduj
Zamawiający:Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Wykonawca:PORR S.A. 
Termin wykonania:5 miesięcy

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Mateusz Gdowski
Corporate Spokesperson
PORR S.A.
M +48 606 808 809 
mateusz.gdowski@porr.pl

Media

Tu znajdziesz wszelkie materiały dotyczące tej informacji prasowej. Masz więcej pytań? Skontaktuj się z nami. Z przyjemnością Ci na nie odpowiemy.

Contact
Milena IovevaCompany Spokesperson