Skip to content
Informacja Prasowa

PORR S.A. wykonawcą południowego odcinka gazociągu Polska - Litwa

Warszawa, 3.08.2020 r. – PORR S.A. podpisał umowę z GAZ-SYSTEM na budowę około 85 kilometrów południowego odcinka gazociągu Polska - Litwa (GIPL) na terenie województw mazowieckiego i podlaskiego. Umowa obejmuje wykonanie infrastruktury niezbędnej do obsługi gazociągu. Prace rozpoczną się niezwłocznie i zostaną zakończone w ciągu 24 miesięcy. Wartość kontraktu to niemal 244 mln zł netto.

190901 pipeline TT

PORR zbuduje 85 km gazociągu Polska - Litwa © PORR

W ramach zadania PORR zbuduje 84,7 kilometry południowego odcinka gazociągu wysokiego ciśnieniao średnicy 700 mm. Prace będą prowadzone od granicy województwa mazowieckiego ok. km 72,5 do ok. km 157,2 w gminie Mały Płock, miejscowość Rudka-Skroda.

Projektowany przebieg gazociągu Polska - Litwa został podzielony po stronie polskiej na dwa odcinki zlokalizowane na terenie województw podlaskiego, mazowieckiego oraz warmińsko - mazurskiego. Odcinek południowy o długości 158 km, za którego fragment odpowiada PORR, będzie przebiegać od tłoczni w Hołowczycach do Zespołu Zaporowo Upustowego (ZZU) Rudka-Skroda. Odcinek północny o długości 185 km został wyznaczony od ZZU Rudka-Skroda do granicy z Litwą. Łączna długość gazociągu po stronie polskiej to ok. 343 km, po stronie litewskiej ok. 165 km.

„Podpisanie ostatnich umów na prace budowlane w ramach GIPL oznacza, że mamy komplet wykonawców dla tego projektu. Inwestycja na całej trasie gazociągu jest na etapie realizacyjnym. Projekt interkonektora Polska – Litwa to impuls dla rozwoju gospodarczego północno-wschodniej Polski i bezpieczeństwo energetyczne państw regionu bałtyckiego”, powiedział Artur Zawartko, Wiceprezes Zarządu GAZ-SYSTEM. „Wykonawcami południowego odcinka GIPL zostały firmy specjalizujące się w budowie infrastruktury gazowej, współpracujące już z naszą spółką przy innych projektach”,dodał Zawartko.

„Budowa gazociągu Polska-Litwa to kolejny projekt, w ramach którego mamy okazję współpracować z GAZ-SYSTEM. Podpisany właśnie kontrakt, tak jak powierzone nam w I półroczu br. zadania dotyczące rozbudowy Terminalu LNG w Świnoujściu, ma ogromne znaczenie dla budowy bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju. Jesteśmy tego w pełni świadomi, dlatego z tym większym zaangażowaniem podchodzimy do ich realizacji”, powiedział Piotr Kledzik, Prezes Zarządu PORR S.A.

Do tej pory PORR zrealizował dla GAZ-SYSTEM gazociąg Lwówek-Odolanów o długości 114 km. Aktualnie na ukończeniu jest gazociąg DN 1000 Tworóg-Tworzeń o długości 54 km. Kolejnym projektem realizowanym dla Grupy GAZ-SYSTEM jest rozbudowa Terminalu LNG w Świnoujściu, która pozwoli na zwiększenie jego mocy regazyfikacyjnych o 50%. Zadanie jest realizowane w konsorcjum z TGE Gas Engeenering.

Fakty i liczby w pigułce 

Rodzaj projektu:Budowa międzystemowego gazociągu Polska - Litwa (GIPL) na odcinku południowym (odcinek realizacyjny 2)
Zakres prac:Buduj
Zamawiający:GAZ-SYSTEM
Wykonawca:PORR S.A. 
Termin wykonania:24 miesiące

 

Media

Tu znajdziesz wszelkie materiały dotyczące tej informacji prasowej. Masz więcej pytań? Skontaktuj się z nami. Z przyjemnością Ci na nie odpowiemy.

Contact
Milena IovevaCompany Spokesperson