Skip to content
Informacja Prasowa

PORR S.A. z kontraktem na odcinek „kręgosłupa Warmii i Mazur”

Warszawa, 28.05.2020 r. – PORR S.A. podpisał umowę z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad na zaprojektowanie i budowę drogi S16 Olsztyn-Ełk na odcinku Borki Wielkie – Mrągowo. W ciągu trzech lat powstanie 13-kilometrów nowej drogi ekspresowej oraz obwodnica Mrągowa. Wartość kontraktu to ponad 625 mln zł brutto (138 mln euro).

200528 S16 signing

Od lewej do prawej, górny rząd: Dariusz Rudnik (radny sejmiku województwa), Artur Chojecki (wojewoda warmińsko-mazurski), Jerzy Szmit (były v-ce minister infrastruktury), Paweł Czemiel (doradca ministra infrastruktury), Wojciech Kossakowski (poseł na Sejm), dolny rząd: Mirosław Nicewicz (dyrektor warmińsko-mazurskiego oddziału GDDKiA), Piotr Kledzik (prezes zarządu PORR S.A.) © PORR

Zadanie obejmuje zaprojektowanie i zbudowanie na odcinku Borki Wielkie – Mrągowo 13-kilometrowej dwujezdniowej drogi ekspresowej w nawierzchni bitumicznej po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. W ramach zadania powstaną również jednojezdniowe drogi klasy GP (droga ruchu przyspieszonego) - około jednokilometrowy odcinek DK59 i dwukilometrowy odcinek DK16. Kontrakt przewiduje także między innymi budowę zbiorników retencyjnych, przejść dla zwierząt, ekranów akustycznych oraz barier energochłonnych. 

Nowa droga będzie przebiegać w okolicach miejscowości Borki Wielkie, Sorkwity, Nowe Bagienice, Marcinkowo. Dostęp do niej będzie możliwy jedynie przez węzły drogowe Sorkwity, Bagienice, Mrągowo. Dzięki obwodnicy Mrągowa, która w ramach zadania powstanie w ciągu DK59, ruch ominie miasto od strony południowo-zachodniej, wyprowadzając z niego ruch tranzytowy.

Zadanie zostanie zrealizowane w terminie 36 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji inwestycji nie wlicza się okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca). Zakończenie projektu jest planowane na IV kwartał 2023 roku. Prace projektowe rozpoczną się niezwłocznie po podpisaniu umowy, rozpoczęcie robót drogowych jest planowane na II półrocze 2021 roku. 

Odcinek Borki Wielkie – Mrągowo, za którego realizację odpowiada PORR, będzie kolejnym etapem rozbudowy drogi ekspresowej S16, z uwagi na ważną rolę komunikacyjną dla całego regionu, określanej jako „kręgosłup Warmii i Mazur”. Planowany przebieg trasy prowadzi przez Iławę, Ostródę, Olsztyn, Mrągowo do Ełku.

„S16 to kolejny duży kontrakt infrastrukturalny pozyskany przez zespół PORR S.A. w tym roku. Podobnie jak DK18 i S1, szesnastka ma ogromne znaczenie tak regionalne, krajowe jak i międzynardowe. Świadomi roli, jaką odgrywa kręgosłup Warmii i Mazur na drogowej mapie Polski, z tym większym zaangażowaniem podchodzimy do realizacji zadania”, powiedział Piotr Kledzik, prezes Zarządu PORR S.A.

Fakty i liczby w pigułce:

Rodzaj projektu:Budowa drogi ekspresowej S16 na odcinku Borki Wielkie - Mrągowo wraz z obwodnicą Mrągowa w ciągu DK59
Zakres prac:Projektuj & Buduj
Zamawiający:Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad   
Wykonawca:PORR S.A. 
Termin wykonania:36 miesięcy

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Mateusz Gdowski
Corporate Spokesperson
PORR S.A.
M +48 606 808 809 
mateusz.gdowski@porr.pl

Media

Tu znajdziesz wszelkie materiały dotyczące tej informacji prasowej. Masz więcej pytań? Skontaktuj się z nami. Z przyjemnością Ci na nie odpowiemy.

Contact
Milena IovevaCompany Spokesperson