Skip to content
Informacja Prasowa

Wstępne dane za 2018 rok: rekordowy portfel zamówień i stabilne zyski

  • Produkcja i portfel zamówień rekordowo wysokie 
  • Stabilne zyski pomimo presji na marże
  • Stabilna dywidenda w wysokości 1,10 EUR za akcję
  • Pozytywne perspektywy na 2019 rok:
    • Niesłabnący popyt w budownictwie i pełne wykorzystanie mocy produkcyjnych 
    • Wartość produkcji przekroczy wyniki z roku 2018

Wiedeń, 19.03.2019 - PORR AG ponownie powiększył portfel zamówień. W 2018 roku produkcja i portfel zamówień osiągnęły najwyższy poziom w historii. Przy oczekiwanej produkcji na poziomie około 5,6 mld EUR, PORR osiągnął wzrost o około 18%. Portfel zamówień przekroczył po raz pierwszy wartość 7 mld EUR. PORR generuje 88% produkcji na swoich pięciu stabilnych europejskich rynkach krajowych.

„PORR ma mocną pozycję i jest decydującym graczem na rynku. Biorąc pod uwagę napięte otoczenie rynkowe, nasze wyniki są szczególnie solidne”, powiedział Karl-Heinz Strauss, CEO PORR. „Z optymizmem patrzymy w przyszłość. Popyt na usługi budowlane jest wyższy niż kiedykolwiek wcześniej, a tutaj jesteśmy najlepsi w swojej klasie”. 

Pozytywna sytuacja w zamówieniach

Na podstawie wstępnych danych PORR zwiększył przychody do 5 592,9 mln EUR, przekraczając tym samym założone cele. Wzrost - widoczny na każdym rynku krajowym - na poziomie 18% był znacznie wyższy niż w poprzednim roku, a także przewyższył średnią w europejskim przemyśle budowlanym. Inżynieria lądowa i przemysłowa odnotowały dynamiczny wzrost, podobnie jak międzynarodowe projekty infrastrukturalne. Ponownie większość produkcji została wygenerowana w Austrii i Niemczech.

Ustalona strategia jest pomyślnie realizowana. Portfel zamówień osiągnął nowy historyczny rekord: poziom 7.099,6 mln EUR, powiększył się o 12%, nawet pomimo dynamicznego wzrostu produkcji. Ta silna pozycja pozwala PORR na jeszcze bardziej selektywne podejście w ofertowaniu projektów. Liczba przyjętych zamówień utrzymała się na stabilnym poziomie i wyniosła 6.325,7 mln EUR (w poprzednim roku: 6.300,9 mln EUR). Oprócz szeregu projektów w budownictwie kubaturowym, PORR odniósł sukces zwłaszcza w zakresie budowy infrastruktury. Pozyskując kontrakty zakrojone na dużą skalę, takie jak kompleksowy projekt infrastrukturalny Bazowego Tunelu pod Przełęczą Brenner w Austrii, droga ekspresowa S3 w Polsce i kompleks akceleratorów FAIR w Niemczech w 2018 roku, PORR zdołał stworzyć trwały strategiczny fundament dla stanu zamówień na rok 2019 i kolejne lata.

Stabilne zarobki i atrakcyjna dywidenda 

Zgodnie ze wstępnymi, niezweryfikowanymi danymi z 2018 r. Zarząd przewiduje zyski nieco powyżej poziomu z poprzedniego roku w wysokości 85,3 mln EUR. W Niemczech osiągnięto znaczny postęp, co kontrastuje z trudnym otoczeniem w Polsce, które w niektórych obszarach negatywnie wpłynęło na wyniki.

PORR utrzymuje swoją zrównoważoną i wiarygodną politykę dywidendową. Zarząd nadal zakłada, że za rok obrotowy 2018 zaproponuje dywidendę w wysokości 1,10 EUR na Dorocznym Walnym Zgromadzeniu - bez zmian w stosunku do roku poprzedniego. Przy stopie dywidendy na poziomie około 6% wyliczonej na podstawie ceny zamknięcia z 2018 r., PORR pozostaje spółką z jedną z największych dywidend w branży.

Perspektywy

W 2019 r. ukierunkowaniem strategicznym pozostaje działalność operacyjna na najwyższym poziomie. Osiągnięcie umiarkowanego zwiększenia poziomu produkcji pozostaje jak najbardziej realne. Wyzwania takie jak ciągły niedobór wykwalifikowanej siły roboczej, ograniczona liczba podwykonawców i rosnące koszty budowy będą nadal występować. Realizowane wyniki biznesowe mogą odbiegać od prognoz, co związane jest z przytoczonymi czynnikami zewnętrznymi i sezonowością branży.

Ostateczne dane za rok obrotowy 2018 zostaną opublikowane przez PORR AG w dniu 29 kwietnia 2019 r.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Karl-Heinz Strauss
CEO
PORR AG
T +43 50 626-1001
M +43 664 626-1001
comms@porr-group.com

Kontakt dla prasy:

Sandra C. Bauer
Dyrektor Komunikacji Korporacyjnej. Rzecznik Prasowy Koncernu
PORR AG
M +43 664 626-3338
sandra.bauer@porr.at

Kontakt IR:

Milena Ioveva
Head of Investor Relations and Strategy
PORR AG
T +43 50 626-1763
M +43 664 626-1763
milena.ioveva@porr.at 

Media

Tu znajdziesz wszelkie materiały dotyczące tej informacji prasowej. Masz więcej pytań? Skontaktuj się z nami. Z przyjemnością Ci na nie odpowiemy.

Contact
Milena IovevaCompany Spokesperson