Skip to content
Informacja Prasowa

Mocne pierwsze półrocze 2022

  • Portfel zamówień o najwyższej wartości 8 mld EUR
  • Wzrost produkcji o 10,8%
  • Wzrost EBT do 22,1 mln EUR
  • Prognoza 2022:
    • Produkcja od 5,7 mld EUR do 5,9 mld EUR
    • Zarobki wyższe niż w poprzednim roku


Wiedeń, 30.08.2022 - PORR miał bardzo udane pierwsze półrocze 2022 roku: przy produkcji na poziomie 2.766 mln EUR, PORR wygenerował EBT na poziomie 22,1 mln EUR. Portfel zamówień przekroczył 8 mld euro, a więc stabilna podstawa na przyszłość została ponownie umocniona.

„Za nami ekscytująca i udana pierwsza połowa 2022 roku”, powiedział Prezes PORR Karl-Heinz Strauss. „Dowodzi to po raz kolejny, że podejmujemy wyzwania i osiągamy wyniki”. Wzrost produkcji o 10,8% do 2.766 mln EUR był szczególnym czynnikiem wzrostu zysków. Dzięki temu EBT wzrósł znacząco w stosunku do roku poprzedniego do 22,1 mln EUR.

Dzięki wzrostowi o 2,6% do ponad 8 mld EUR, portfel zamówień osiągnął rekordowy poziom. Umocniło to stabilne podstawy dla aktywności gospodarczej w najbliższych latach. Do najważniejszych projektów należą prace wykończenia wnętrz w VIO Plaza i kompleksu mieszkaniowego Podhagskygasse, oba w Wiedniu, a także rewitalizacja mostu Barrandov w Pradze. Inne kluczowe nowe zamówienia obejmują most miejski w Drammen Bybrua w Norwegii oraz Instalację Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii na terenie Elektrociepłowni w Rzeszowie w Polsce. „Obecnie realizujemy strategię selektywnego pozyskiwania zamówień. Okazało się to szczególnie wartościowe w pierwszej połowie roku”, wyjaśnił Strauss.

Wprowadzenie w porę nowego modelu cenowego przy pozyskiwaniu kontraktów pozwoliło PORR na udane zarządzanie wzrastającymi kosztami w ostatnich miesiącach. Obok centralizacji zamówień, która zabezpieczyła dostępność materiałów na budowach, większość wzrostu kosztów została przeniesiona na klientów. Niemniej jednak koszty materiałów i innych zakupionych usług wzrosły gwałtowniej niż przychody, łącznie o 18,3% (przychody wzrosły o 13,4%).

Poprawa struktury kapitałowej

PORR był w stanie poprawić swoją strukturę kapitałową dzięki strategicznym działaniom: wskaźnik kapitału własnego na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniósł 18,4% (30 czerwca 2021 r: 18,1%). Nastąpiło obniżenie kapitału hybrydowego do 76,1 mln EUR z powodu spłaty obligacji hybrydowych z 2014 i 2017 roku; jego udział w kapitale własnym spadł znacząco do 33%.

PORR poprawił również strukturę bilansu w zakresie zadłużenia netto. W porównaniu z 30 czerwca poprzedniego roku poprawiło się ono o 111,7 mln EUR. Rezerwa płynności wynosi ponad 750 mln EUR. „Dzięki temu jesteśmy dobrze przygotowani na drugą połowę roku” - powiedział Strauss.

Inteligentny wzrost dzięki Green and Lean

„Naszym celem jest zrównoważona rentowność” - potwierdził Strauss. „Konsekwentnie realizujemy nasz program przyszłości PORR 2025 i stawiamy na selektywny, inteligentny rozwój”. Dotyczy to zarówno zarządzania ryzykiem przy pozyskiwaniu kontraktów, jak i ciągłej optymalizacji procesów budowlanych oraz zaawansowanej digitalizacji poprzez BIM and LEAN.

Szczególny nacisk kładzie się na projekty takie jak zrównoważona rewitalizacja budynku handlowego Schader w Zurychu. Dekonstrukcja do pierwotnej struktury została przeprowadzona w sposób najbardziej przyjazny dla zasobów. Zgodnie z założeniami gospodarki o obiegu zamkniętym celem jest również ponowne wykorzystanie materiałów. W ten sposób PORR pokazuje, jak zrównoważone budownictwo może pozytywnie kształtować środowisko. „Nasza strategia Green and Lean wyznacza podejście w tym zakresie” - wyjaśnił Strauss.

Perspektywy na 2022 r.

„Obecnie powoli obserwujemy stabilizację cen materiałów na wysokim poziomie i jesteśmy ostrożnie optymistycznie nastawieni do tej sytuacji” - powiedział Strauss. W oparciu o obecne wyniki PORR, Zarząd przewiduje, że produkcja wyniesie od 5,7 mld EUR do 5,9 mld EUR w roku obrotowym 2022. Pomimo ciągłej niepewności dotyczącej rozwoju cen i kosztów oraz łańcucha dostaw, Zarząd oczekuje, że zyski będą wyższe niż w poprzednim roku. Celem średnioterminowym pozostaje docelowa marża EBT na poziomie 3,0% do 2025 roku.

Nie można jednak przewidzieć przyszłego rozwoju konfliktu na Ukrainie, jego konsekwencji i nasilenia. Idzie to w parze ze zwiększoną niepewnością w związku z dostawami gazu z Rosji i zależnym od nich zaopatrzeniem w energię. Ponadto nie można wykluczyć dalszego znacznego wzrostu cen energii i materiałów. Oznacza to, że każda ocena wyników ekonomicznych podlega prognozowaniu ryzyka.

Wszystkie dane w pigułce

Kluczowe wskaźniki (mln EUR) 1-6/2022 % ∆ 1-6/2021
Produkcja1 2.766  10,8 % 2.496
Średnia liczba kadry 20.181 1,9 % 19.808
Stan zamówień 8.049  2,6 % 7.848
Przyjęte zlecenia 3.046 -6,9 % 3.271 
Przychód 2.595,9 13,4 % 2.288,3 
EBITDA 125,8 10,3 % 114,0
EBT 22,1  92,8 % 11,5
Zysk za okres 15,6 81,2 % 8,6

Wskaźniki bilansowo-finansowe (w mln EUR)

30.6.2022

% ∆

30.6.2021
Aktywa ogółem 4.035  11,5 % 3.620 
Kapitał własny 742 13,5 %  654
Wskaźnik kapitału własnego 18,4 % 0,3 PP 18,1 %
Zadłużenie netto 198 -36,0 %  

1  Produkcja obejmuje wartość produkcji wszystkich spółek oraz konsorcjów (skonsolidowaną w pełni, metodą kapitałową, proporcjonalną lub podporządkowaną) zgodnie z wysokością udziału PORR AG.


W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Karl-Heinz Strauss
PREZES
PORR AG
T +43 50 626 1001
comms@porr-group.com

Klemens Eiter
CFO
PORR AG
T +43 50626 1004
comms@porr-group.com

Relacje inwestorskie
PORR AG
T +43 50 626 1763
ir@porr-group.com

 

Media

Tu znajdziesz wszelkie materiały dotyczące tej informacji prasowej. Masz więcej pytań? Skontaktuj się z nami. Z przyjemnością Ci na nie odpowiemy.