Skip to content
Informacja Prasowa

PORR rozbuduje bazę paliw PERN

Warszawa, 21.06.2022 - Konsorcjum złożone z PORR S.A. jako liderem oraz PONER sp. z o.o. zbuduje dla PERN S.A. dwa zbiorniki na paliwa płynne. Zbiorniki magazynowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą powstaną w Bazie Paliw nr 3 w Boronowie. Kontrakt o łącznej wartości około 83 milionów złotych netto zostanie zrealizowany w ciągu 15 miesięcy.

© PERN S.A.

W ramach podpisanej umowy konsorcjum złożone z PORR i PONER wybuduje dwa zbiorniki magazynowe na olej napędowy o pojemności 32 tysiące metrów sześciennych każdy. Obiekty będą stalowe o walcowym kształcie, osi pionowej z dachem stałym. W zakres prac PORR wejdą roboty fundamentowe, budowa dróg, sieci, elektryki, AKPiA, teletechniki, rurociągów, dostawa blach stalowych na dna i płaszcze zbiorników, roboty antykorozyjne. PONER odpowiadać będzie za montaż zbiorników oraz dostawę materiałów na dach obiektów.

Kolejny etap rozbudowy baz paliw

Podpisany przez konsorcjum PORR i PONER kontrakt jest częścią większego planu inwestycyjnego PERN. W jego ramach powstanie 8 zbiorników na paliwa w czterech lokalizacjach - Boronowie, Rejowcu, Nowej Wsi Wielkiej oraz Dębogórzu. Dzięki inwestycji PERN dostarczy kolejne 256 tysięcy metrów sześciennych pojemności do magazynowanie produktów naftowych III klasy wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Fakty i liczby w pigułce:

Typ projektu: Budowa dwóch zbiorników magazynowych na paliwa płynne w Boronowie   
Zakres prac: Buduj 
Zamawiający: PERN S.A.
Wykonawca: PORR S.A. (lider), PONER sp. z o.o.
Wartość kontraktu: 83 mln zł netto
Termin wykonania: 15 miesięcy 
Media

Tu znajdziesz wszelkie materiały dotyczące tej informacji prasowej. Masz więcej pytań? Skontaktuj się z nami. Z przyjemnością Ci na nie odpowiemy.