Skip to content
Informacja Prasowa

PORR trzyma kurs – lepszy wynik Q1 i pełny portfel zamówień

  • Rekordowy portfel zamówień w wys. ok. 8 mld euro
  • Przerób i wynik wyraźnie przekraczają stan z pierwszego kwartału 2020 r.
  • Potwierdzona prognoza dla 2021 r.
     

Wiedeń, 26.05.2021 r. – PORR pewnie wkracza w rok 2021, przedstawiając wyniki na poziomie sprzed pandemii koronawirusa. Wyraźna poprawa nastąpiła w porównaniu z rokiem ubiegłym zarówno w przerobie (1,0 mld euro), jak również w wyniku (-9,4 mln euro). Porftel zamówień liczący ok. 8 mld euro stanowi dobry punkt wyjścia dla przyszłej działalności.

„Poprawa wskaźników na wszystkich poziomach świadczy o tym, że traktujemy sprawę poważnie”, mówi Karl-Heinz Strauss, CEO PORR. „Czerpiąc z pełnego portfela zamówień i koncentrując się na sprawach finansowych i strategicznych, zapewnimy właściwe zyski i skorzystamy z utrzymującego się ożywienia”.

Rekordowy portfel zamówień i lepszy wynik

Wysokość przerobu PORR wzrosła w pierwszym kwartale 2021 r. o 6,3% do 1.002 mln euro. Największy wzrost odnotowano w Austrii i w polskiej infrastrukturze. PORR po raz kolejny wygenerował większość (95%) całkowitego przerobu na siedmiu rynkach macierzystych. Zysk przed opodatkowaniem wyniósł -9,4 mln euro, o 16,2 mln euro więcej niż w roku ubiegłym. Z przyczyn sezonowych wyniki z pierwszego kwartału są ujemne, co oznacza, że nie wpływają znacząco na wynik całoroczny.

Rekorodowy dla PORR portfel zamówień w wysokości 7.920 mln euro stanowi optymalne przygotowanie na przyszłość. Ewidentnie przekroczono poziom ubiegłoroczny (wzrost o 21,3%). Pomimo pandemii koronawirusa PORR odniósł znaczące sukcesy w akwizycji nowych projektów. W pierwszych trzech miesiącach 2021 r. przyjęto nowe kontrakty, których wartość sięga 1.850 mln euro lub odpowiada nadwyżce w wysokości 60,9%. Zwłaszcza w infrastrukturze istnieje ciągły popyt. Niedawno pozyskano duży projekt na budowę nowej linii metra U2 w Wiedniu, projekt na budowę elektrowni szczytowo-pompowej Limberg III w Kaprun oraz kontrakt w systemie projektuj i buduj na realizację drogi ekspresowej S19 w Polsce, na odcinku między Kuźnicą a Sokółką Północ. W kubaturze nastąpiło duże ożywienie w budownictwie mieszkaniowym – w tym sektorze PORR odniósł sukcesy przede wszystkim na terenie Niemiec, Szwajcarii i Austrii.

Poprawiona struktura bilansu

Suma bilansowa PORR, licząca 3.512 mln euro, pozostała na poziomie z końca roku 2020 (31.12.2020: 3.509 mln euro). Na dzień 31. marca 2021 r. kapitał własny osiągnął wartość 634 mln euro. W okresie sprawozdawczym obniżyła się wartość kapitału własnego na skutek ujemnego wyniku, do którego przyczyniły się uwarunkowania sezonowe oraz wypłaty odsetek kapitału hybrydowego. W związku z tym wskaźnik kapitału własnego spadł nieznacznie do 18,0% (31.12.2020: 18,5%). W dniu sprawozdawczym zadłużenie netto wynosiło 306 mln euro i w porównaniu do roku ubiegłego uległo wyraźnej redukcji (31.03.2020: 519 mln euro). Natomiast w porównaniu z końcem roku 2020, zadłużenie netto się zwiększyło, co było uwarunkowane przyczynami sezonowymi (31.12.2020: 137 mln euro). W pierwszym kwartale wartość środków pieniężnych osiągnęła komfortowy poziom 436 mln euro.

Program PORR 2025 realizowany spójnie i sprawnie

„Program PORR 2025 zajmuje wysokie miejsce na naszej agendzie, a prace posuwają się szybko do przodu”, mówi CEO, Karl-Heinz Strauss.

W programie przyszłościowym „PORR 2025” firma wyznaczyła sobie jasne i osiągalne cele. Nie tylko nowa i w  najwyższym stopniu transparentna organizacja, lecz również ciągłe doskonalenie wyników na wszystkich płaszczyznach zabezpieczą przyszłą rentowność i generowanie wartości dodanej.

Prognoza 2021

Czynniki wzrostu branży budowlanej nie tylko nie zostały osłabione, ale wręcz nasiliły się jeszcze w czasie kryzysu. W roku 2021 Zarząd przewiduje przerób w wysokości od 5,3 do 5,5 mld euro oraz dodatnią marżę EBT liczącą od +1,3% do +1,5%. Zarząd wychodzi z optymistycznego założenia, że podjęte działania polepszą rentowność i podniosą ją do poziomu sprzed wybuchu pandemii koronawirusa. Powyższe przewidywania opierają się na założeniu, że w pierwszej połowie 2021 roku przezwyciężymy większość negatywnych konsekwencji pandemii.

Wszystkie dane w skrócie

Istotne wskaźniki (mln euro)1-3/2021% ∆1-3/2020
Przerób11.0026,3 %942
Przeciętne zatrudnienie19.0331,8 %18.688
Portfel zamówień27.92021,3 %6.527
Przyjęte zlecenia21.85060,9 %1.150
Obroty968,46,1 %912,4
EBITDA38,682,2 %21,2
EBT-9,4-63,4 %-25,5
Wynik okresowy-7,2-65,8 %-21,0

Wskaźniki bilansowe i finansowe (mln euro)

31.03.2021

% ∆

31.12.2020
Suma bilansowa3.5120,1 %3.509
Kapitał własny634-2,6 %651
Wskaźnik kapitału własnego18,0 %-0,5 PP18,5 %
Zadłużenie netto306> 100 %137

1 Przerób stanowi wartość produkcji wszystkich spółek oraz konsorcjów (skonsolidowana w pełni, metodą kapitałową, proporcjonalną lub podporządkowaną) zgodnie z wysokością udziału PORR AG.
2 Zarówno liczba przedstawiająca portfel zamówień oraz liczba przyjętych zleceń zostały skorygowane w wykazie i nie obejmują projektów A1 Most nad Renem Leverkusen oraz H51 Pfons – Brenner. Wobec liczbowych danych porównawczych zastosowano korektę wsteczną.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Karl-Heinz Strauss
CEO
PORR AG
T +43 50 626 1001
comms@porr-group.com

Andreas Sauer
CFO
PORR AG
T +43 50 626 1007
comms@porr-group.com

Milena Ioveva
Company Spokesperson
PORR AG
T +43 50 626 1763
comms@porr-group.com

 

Media

Tu znajdziesz wszelkie materiały dotyczące tej informacji prasowej. Masz więcej pytań? Skontaktuj się z nami. Z przyjemnością Ci na nie odpowiemy.