Skip to content
Informacja Prasowa

PORR z mocnym wynikiem za Q3: stan zamówień i wyniki na stabilnym poziomie

  • Pełen portfel zamówień o wartości 7,8 mld euro
  • Silna produkcja i wysokie wyniki za Q3
  • Solidny bilans w wyniku pomyślnego podwyższenia kapitału w wysokości 122 mln euro
  • Ponownie potwierdzone prognozy na rok 2021


Wiedeń, 29.11.2021 r. – PORR, jedno z największych przedsiębiorstw budowlanych w Europie, zaraportował wyjątkowo dobre wyniki za trzeci kwartał. Pełen portfel zamówień o wartości 7,8 mld euro oraz bezsprzecznie znakomity wynik wynoszący 42,5 mln euro pozwalają PORR utrzymać obrany kurs. Osiągnięto rekordowy przerób w wysokości 4,1 mln euro. PORR jest dobrze przygotowany na przyszłość dzięki solidnemu bilansowi powstałemu z pomyślnego podwyższenia kapitału.

„Dzięki pełnemu portfelowi zamówień i silnemu bilansowi stworzyliśmy idealne połączenie, które zapewnia zrównoważone zyski”, powiedział Karl-Heinz Strauss, CEO PORR. „Jesteśmy przygotowani na rentowny wzrost”.

Cała naprzód w zamówieniach i produkcji

W pierwszych dziewięciu miesiącach 2021 roku PORR wykazał się mocnym przerobem o wartości 4.135 mln euro, stanowiącym o 9,4% wzrost. Zarówno w Austrii oraz w Polsce udało się znacząco zwiększyć produkcję. Z prawie 70% udziałem w produkcji Austria i Niemcy pozostają najważniejszymi rynkami macierzystymi PORR.

We wszystkich rynkach macierzystych PORR utrzymuje obrany kurs. Stan zamówień w wysokości 7.778 mln euro po raz kolejny potwierdza solidność fundamentów PORR. Wzrost wysokości zamówień o 14,3% jest odzwierciedleniem utrzymującego się popytu na infrastrukturę i przestrzeń mieszkaniową. Wśród nowych akwizycji dużych projektów znajdują się – oprócz sieci wiedeńskiego metra – największy kontrakt na budynek wysokościowy w Niemczech.  W samym środku Berlina, na placu Alexanderplatz, powstanie budynek Alexander Berlin‘s Capital Tower: w przyszłości 150-metrowa wieża przeznaczona do różnych form użytkowania uzupełni panoramę niemieckiej stolicy. Rozbudowa elektrowni szczytowo-pompowej Limberg III niedaleko Kaprun w Austrii wynika z zapotrzebowania na zrównoważone źródła energii, a rozbudowa zakładu Daiichi w Pfaffenhofen świadczy o niesłabnącym popycie w niemieckim budownictwie przemysłowym.

Świetne wyniki i poprawiony bilans

W pierwszych dziewięciu miesiącach PORR wygenerował wynik przed opodatkowaniem (EBT) w wys. 42,5 mln euro (1-9/2020: -62,4 mln euro). Wynik ten uwzględnia już sankcję antymonopolową nałożoną przez federalny urząd ds. ochrony konkurencji. Ze względu na pandemię należało w trzecim kwartale nadrobić zaległości z przeszłości, które skutkowały między innymi opóźnieniami w realizacji projektów.

„Ten wynik świadczy o naszym potencjale”, twierdzi Karl-Heinz Strauss. „Spodziewamy się trwałego wzrostu dochodów także w kolejnych latach”.

Zadłużenie netto zmniejszyło się w stosunku do referencyjnego dnia sprawozdawczego o 27,4%, spadając do 315 mln euro. Na dzień 30 września 2021 roku kapitał własny wynosił 645 mln euro (wskaźnik kapitału własnego: 17,1%). Po dokonaniu w listopadzie pomyślnego podwyższenia kapitału, wskaźnik kapitału własnego wynosi 19,5%. Na dzień 30 września 2021 roku suma bilansowa PORR wynosiła 3.786 mln euro.

Solidny fundament wzrostu

Na początku listopada PORR zakończył z powodzeniem proces podwyższenia kapitału. W ramach oferty publicznej złożonej w Austrii, a następnie w ramach emisji niepublicznej, ulokowano udziały u międzynarodowych inwestorów i osiągnięto przychody z emisji o wartości 122,2 mln euro brutto. Pozwoli to PORR osiągnąć do końca roku pożądany, docelowy wskaźnik kapitału własnego mieszczący się w granicach 20 – 25%.

W celu poprawienia struktury kapitału własnego spłacono w październiku pożyczkę hybrydową 2014-2021. Pożyczka hybrydowa 2017-2021 została w listopadzie sfinansowana udzieleniem nowej pożyczki hybrydowej w wysokości 50 mln euro.

Potwierdzona prognoza na rok 2021

Opierając się na pozytywnym rozwoju wyników za pierwsze dziewięć miesięcy 2021 roku, pomimo ugody z urzędem ds. ochrony konkurencji zawartej w Q3, Zarząd w dalszym ciągu spodziewa się za rok przerobu wynoszącego od 5,3 mld do 5,5 mld euro oraz dodatniej marży EBT mieszczącej się w granicach od +1,3% do +1,5%. Zarząd przyjmuje optymistyczną wizję, że wdrożone działania pozwolą PORR polepszyć swoją dochodowość i powrócić na trwałe do poziomu sprzed pandemii koronawirusa. Zakłada się, że dalsza działalność będzie przebiegała zgodnie z aktualnymi celami poszczególnych obszarów oraz z obecnie pojawiającymi się na rynkach szansami i ryzykami.

 

Wszystkie dane w pigułce

Kluczowe wskaźniki (mln euro) 1-9/2021 % ∆ 1-9/2020
Produkcja1 4,135 9.4 % 3,778
Stan zamówień2 7,778 14.3 % 6,808
Przyjęte zlecenia2 4,833 13.7 % 4,250
Średnia liczba kadry 20,135 0.3 % 20,068
Obroty 3,722.9 10.6 % 3,365.9
EBITDA 197.8 > 100.0 % 74.3
EBT 42.5 < -100.0 % -62.4
Wynik okresowy 26.3 < -100.0 % -46.8

Wskaźniki bilansowo-finansowe (mln euro)

30.09.2021

% ∆

31.12.2020
Suma bilansowa 3,786 7.9 % 3,509
Kapitał własny 645 -0.8 % 651
Wskaźnik kapitału własnego 17.1 % -1.4 PP 18.5 %
Zadłużenie netto3 315 > 100.0 % 137

1   Przerób stanowi wartość produkcji wszystkich spółek oraz konsorcjów (skonsolidowaną w pełni, metodą kapitałową, proporcjonalną lub podporządkowaną) zgodnie z wysokością udziału PORR AG.
2   Zarówno liczba przedstawiająca portfel zamówień oraz liczba przyjętych zleceń zostały skorygowane w wykazie i nie obejmują projektów A1 Most nad Renem Leverkusen oraz H51 Pfons – Brenner. Wobec liczbowych danych porównawczych zastosowano korektę wsteczną.
3   W porównaniu z danymi z 30. września 2020 r. pojawiła się znacząca poprawa, o 119 mln euro, w zakresie zadłużenia netto.

 

W przypadku pytań prosimy się skontaktować z:

Karl-Heinz Strauss
CEO
PORR AG

T +43 50 626 1001
comms@porr-group.com

Milena Ioveva
Company Spokesperson
PORR AG
T +43 50 626 1763
comms@porr-group.com

Media

Tu znajdziesz wszelkie materiały dotyczące tej informacji prasowej. Masz więcej pytań? Skontaktuj się z nami. Z przyjemnością Ci na nie odpowiemy.