Skip to content
Informacja Prasowa

PORR zamyka trzeci kwartał z dobrym wynikiem

  • Solidny portfel zamówień w wysokości 7 863 mln EUR
  • Wzrost produkcji o 9,4%
  • Wzrost EBT do 57,5 mln EUR
  • Prognoza zysku na rok 2022 powyżej 100 mln EUR
  • Optymistyczna perspektywa na 2023 r.


Wiedeń, 28.11.2022 - W pierwszych trzech kwartałach PORR osiągnął solidny wzrost i jest na dobrej drodze do osiągnięcia wyższego EBT w wysokości 57,5 mln EUR. Produkcja i portfel zamówień po raz kolejny przekroczyły nie tylko wyniki z poprzedniego roku, ale także poziom sprzed kryzysu w 2019 roku.

„PORR z powodzeniem rozwija się na każdym rodzimym rynku”, powiedział Prezes Karl-Heinz Strauss. „Udało nam się zmienić kurs w wymagającym otoczeniu i osiągnęliśmy lepszą stabilność niż kiedykolwiek wcześniej dzięki naszej szerokiej dywersyfikacji i integracji pionowej”.

W pierwszych dziewięciu miesiącach 2022 roku PORR wygenerował silną produkcję w wysokości 4 525 mln EUR – co oznacza wzrost o 9,4%. Lwia część została wyprodukowana w segmencie AT / CH. Szczególnie silny wzrost osiągnięto w segmencie CEE, gdzie nabrały tempa duże projekty, takie jak autostrada Sibiu-Pitești w Rumunii.

EBT wyniósł 57,5 mln euro i był tym samym o 35,4% wyższy niż rok wcześniej. Wysoki poziom cen materiałów budowlanych i braki wśród podwykonawców w dużej mierze nie miały negatywnego wpływu na portfele zamówień czy place budowy. Dzięki scentralizowanemu zarządzaniu zaopatrzeniem i przetargami, które zostały dostosowane na wczesnym etapie, PORR był w stanie zarządzać rozwojem rynku i przenieść większość zwiększonych cen na klientów. Zabezpieczono również potrzebne dostawy energii pod względem ceny i ilości.

Portfel zamówień zapewnia jasny obraz

Wysoki portfel zamówień w wysokości 7.863 mln EUR został ponownie powiększony i stanowi podstawę stabilnych wyników biznesowych w nadchodzącym roku. 83% zamówień w księgach dotyczy projektów z zakresu inżynierii lądowej i budownictwa niemieszkalnego, co skutkuje stabilną sytuacją w zakresie zamówień. Do największych nowych zamówień z pierwszych dziewięciu miesięcy należą: most Neckartal w pobliżu Horb w Niemczech - nowy obiekt o długości ponad 600 metrów oraz zabudowa dla ITPOE w Rzeszowie. Przedłużono również istniejące kontrakty, takie jak m.in. biurowiec Andersia Silver w Poznaniu oraz VIO Plaza w Wiedniu.

Silny bilans z wysoką płynnością

Czynniki sezonowe spowodowały, że dług netto osiągnął poziom 190 mln EUR. Stanowi to zadawalający spadek o 39,7% w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku. Nastąpiło dalsze zmniejszenie, zgodnie z planem, zobowiązań finansowych. Na dzień 30 września wskaźnik kapitału własnego wyniósł 18,5% (31 grudnia 2021 r: 20.3%).

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty wyniosły 466 mln EUR, co oznacza znaczący wzrost o 22,9% w ujęciu rocznym (30 września 2021 r: 379,1 mln EUR). Dostępna rezerwa płynności w wysokości około 800 mln EUR zapewnia dobrą elastyczność finansową, służąc jednocześnie jako wygodna poduszka płynnościowa.

Perspektywy na 2022 r.

W oparciu o dobre wyniki w pierwszych dziewięciu miesiącach Zarząd oczekuje, że produkcja w roku obrotowym 2022 wyniesie około 6 mld EUR przy zysku wyższym niż 100 mln EUR. Nadal koncentruje się na transformacji poprzez program przyszłości PORR 2025 i selektywne podejście do pozyskiwania zleceń. Dalszy wzrost EBT prognozowany jest na rok 2023.

Nie można przewidzieć przyszłego rozwoju konfliktu na Ukrainie, jego ewentualnych konsekwencji oraz intensyfikacji. Towarzyszy temu zwiększona niepewność związana z dostawami energii. Każda ocena wyników gospodarczych jest zatem obarczona ryzykiem związanym z prognozowaniem.

Wszystkie dane w pigułce

Kluczowe wskaźniki (mln EUR) 1-9/2022 % ∆ 1-9/2021
Przerób1 4.525 9,4 % 4.135
Portfel zamówień 7.863 1,1 % 7.778
Przyjęte zlecenia 4.617 -4,5 % 4.833
Średnia liczba kadry 20.140 0,0 % 20.135
Przychody 4.150,5 11,5 % 3.722,9
EBITDA 212,2 7,3 % 197,8
EBT 57,5  35,4 % 42,5
Zysk za okres 43,4 65,0 % 26,3

Wskaźniki bilansowo-finansowe (w mln EUR)

30.9.2022

% ∆

30.9.2021
Aktywa ogółem 4.159  9,9 % 3.786
Kapitał własny 769 19,1 % 645
Wskaźnik kapitału własnego 18,5 % 1,4 PP 17,1 %
Dług netto 190 -39,7 % 315

1    Przerób odpowiada produkcji wszystkich spółek i konsorcjów (konsolidowanych w całości, metodą praw własności, proporcjonalnie lub o mniejszym znaczeniu) na podstawie udziałów posiadanych przez PORR AG.
 

W przypadku zapytań prosimy o kontakt:

Karl-Heinz Strauss
CEO
PORR AG
T +43 50 626 1001
comms@porr-group.com

Klemens Eiter
Dyrektor finansowy
PORR AG
T +43 50 626 1004
comms@porr-group.com

Milena Ioveva
Rzecznik prasowy firmy
PORR AG
T +43 50 626 1763
ir@porr-group.com

Media

Tu znajdziesz wszelkie materiały dotyczące tej informacji prasowej. Masz więcej pytań? Skontaktuj się z nami. Z przyjemnością Ci na nie odpowiemy.