Skip to content

Most nad Odrą

Fakty i liczby
Wykonawca PORR Polska Infrastructure S.A.
Zleceniodawca GDDKiA o. w Opolu
Lokalizacja Kędzierzyn Koźle - Polska
Typ projektu Budownictwo mostowe, Budownictwo drogowe
Czas realizacji 08.2008 - 08.2010

Spektakularny most nad Odrą

Z przęsłem długości  140 – metrów, most nad Odrą w Kędzierzynie Koźlu oddany do użytku w 2010 roku był wówczas największym tego typu obiektem  w Polsce.  Kontrakt realizowany przez konsorcjum obejmował budowę obwodnicy południowej w Kędzierzynie Koźlu wraz z mostem przez rzekę Odrę w ciągu drogi krajowej nr 40 – część B, od km 2+460 do km 5+933,41.

W ramach umowy wykonano obwodnicę (jezdnia prawa południowa) długości 3473,41 m (odcinek od ul. Głubczyckiej do ul. Gliwickiej), rondo na skrzyżowaniu z ul. Głubczycką, przebudowano rondo na skrzyżowaniu z ul. Gliwicką i ul. Raciborską w obrębie wiaduktu,  powstały drogi dojazdowe, czy most na potoku Lineta o rozpiętości  13,8 m (konstrukcja żelbetowa monolityczna, ustrój płytowy oparty na żelbetowych przyczółkach pełnościennych; podpory posadowione na palach żelbetowych).

Kontrakt obejmował także budowę m.in. mostu na potoku Golka, o rozpiętości  17,90 m (konstrukcja żelbetowa monolityczna; ustrój płytowy oparty na żelbetowych przyczółkach pełnościennych ze ścianami bocznymi) oraz wiadukt nad ul. Raciborską, mający rozpiętość  14,86 metrów.

W ramach umowy wykonano most na Odrze o długości całkowitej 418,32 m (konstrukcja − ustrój belkowy sprężony ciągły pięcioprzęsłowy o przekroju skrzynkowym jednokomorowym, oparty na żelbetowych przyczółkach o konstrukcji pełnościennej oraz filarach tarczowych; przęsło nurtowe i sąsiednie wykonano metodą nawisową). 

Kontrakt obejmował także budowę przepustu żelbetowego monolitycznego dla małych zwierząt, wykonanie robót regulacyjnych na ciekach wodnych, przebudowę sieci telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej oraz wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Zbudowano ekrany akustyczne, zainstalowano elementy oznakowania, bariery energochłonne i inne elementy. Całość prac wykonano w ciągu 24 miesięcy.

Most został doceniony w wielu prestiżowych konkursach, m.in. został laureatem nagrody „Budowy Roku 2010”, organizowanej przez  Polskie Związek Inżynierów i Techników Budownictwa przy współpracy z Ministerstwem Infrastruktury oraz Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego.