Skip to content

Trasa S2 - Południowa Obwodnica Warszawy

Zdjęcie: droga szybkiego ruchu S2 – jasno oświetlona droga nocą; w perspektywie estakady.
Fakty i liczby
Firma PORR Polska Infrastructure S.A. w konsorcjum
Zleceniodawca Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA)
Lokalizacja Warszawa - Polska
Typ projektu Budownictwo drogowe, Großprojekte Infrastruktur
Czas realizacji 07.2012 - 12.2013

Ważny fragment Południowej Obwodnicy Warszawy

W ramach kontraktu dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, na budowanym 10,44 - kilometrowym odcinku trasy S2 między Konotopą a warszawskim Portem Lotniczym „Okęcie” konsorcjum PORR wybudowało trzy węzły drogowe. Dwa z nich zostały wcielone do istniejącego systemu drogowego, który został zmodyfikowany w celu ich włączenia. 
 
Trzeci został zbudowany od podstaw obok nowo wybudowanej trasy ekspresowej S8 – odc.  Salomea-Wolica. Projekt obejmował łącznie 24 nowe projekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym mosty i wiadukty, zarówno w ramach trasy, jak i nad trasą, a także wiaduktów z przejściami dla pieszych oraz tuneli. 

Realizacja PORR obejmowała także budowę lub zmianę rur wodociągowych, linii energetycznych - w tym trzech napowietrznych linii wysokiego napięcia - instalacji elektrycznych, linii telekomunikacyjnych - zarówno nad jak i pod ziemią, sieci gazowych, systemu ulepszeń gruntowych i infrastruktury kolejowej.
 
Budowany przez PORR odcinek stał się jednym z elementów strategicznej dla stolicy Polski południowej obwodnicy.