Skip to content

PES Polska & Laboratorium

Sukces zaczyna się od zaplecza

Dział Sprzętu (PES) to wyspecjalizowana, samodzielna jednostka dysponująca najnowocześniejszym sprzętem na budowach realizowanych przez PORR S.A. na terenie kraju i zagranicą. W jego szerokiej ofercie jest produkcja wysokiej klasy mieszanek bitumicznych i betonowych – także dla podmiotów zewnętrznych, jak również wsparcie organizacyjne zaplecza budów, czy wytwarzanie skomplikowanych konstrukcji stalowych na potrzeby projektów realizowanych przez PORR. Dział Sprzętu działa według międzynarodowych standardów w zakresie jakości ochrony środowiska i BHP.

Produkcja mieszanek mineralno-asfaltowych prowadzona jest w oparciu o europejskie wymagania zakładowej Kontroli Produkcji. Wytwarzanie mieszanek i betonów odbywa się przy ścisłej współpracy z Laboratorium Technologicznym PORR. Działalność Działu Sprzętu opiera się na wysoko kwalifikowanej kadrze inżynierskiej i rzemieślniczej.

Jakość = bezpieczeństwo

Przewaga naszej firmy to wysoka jakość świadczonych usług. Nie byłoby to możliwe bez profesjonalnie zorganizowanego własnego laboratorium, działającego w zintegrowanym systemie zarządzania (BHP, ochrona środowiska, jakość) w oparciu o: ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001. Jakość świadczonych usług przez laboratorium potwierdza Certyfikat Akredytacji nr AB 1689 przyznany przez Polskie Centrum Akredytacji.

Zapraszamy do zapoznania się z zakresem akredytacji.

Jednostka specjalizuje się w badaniu i opracowywaniu mieszanek asfaltowych, betonowych, gruntów oraz kruszyw w budownictwie infrastrukturalnym, drogowym, kubaturowym i geotechnicznym. Wysoką jakość pracy gwarantuje profesjonalna i zaangażowana załoga, wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt laboratorium zlokalizowane w Warszawie, lokalne laboratoria organizowane na większości projektów oraz laboratoria mobilne.

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zakresem wykonywanych badań.

Twój kontakt w sprawie PES i Laboratorium

PES Polska
Rafał Skolarus Dyrektor
Laboratorium
Aleksandra Szyller-Zagrodnik Kierownik Techniczny