Skip to content

Baza Techniczna & Laboratorium

Sukces zaczyna się od zaplecza.

Baza Techniczna to wyspecjalizowana, samodzielna jednostka dysponująca najnowocześniejszym sprzętem na budowach realizowanych przez PORR S.A. na terenie kraju i zagranicą. W jej szerokiej ofercie jest produkcja wysokiej klasy mieszanek bitumicznych i betonowych – także dla podmiotów zewnętrznych, jak również wsparcie organizacyjne zaplecza budów, czy wytwarzanie skomplikowanych konstrukcji stalowych na potrzeby projektów realizowanych przez PORR. Baza działa według międzynarodowych standardów w zakresie jakości ochrony środowiska i BHP.

Produkcja mieszanek mineralno-asfaltowych prowadzona jest w oparciu o europejskie wymagania zakładowej Kontroli Produkcji. Wytwarzanie mieszanek i betonów odbywa się przy ścisłej współpracy z Laboratorium Technologicznym PORR. Działalność Bazy opiera się na wysoko kwalifikowanej kadrze inżynierskiej i rzemieślniczej.

Jakość=bezpieczeństwo.

Przewaga naszej firmy to wysoka jakość świadczonych usług. Nie byłoby to możliwe bez profesjonalnie zorganizowanego własnego laboratorium, działającego w zintegrowanym systemie zarządzania (BHP, ochrona środowiska, jakość) w oparciu o: PN-N 18001 / OHSAS 18001 / ISO14001 / ISO 9001 / AQAP2120. Jakość świadczonych usług przez laboratorium potwierdza Certyfikat Akredytacji nr AB 1689 przyznany przez Polskie Centrum Akredytacji.

Zapraszamy do zapoznania się z zakresem akredytacji.

Jednostka specjalizuje się w badaniu i opracowywaniu mieszanek asfaltowych, betonowych, gruntów oraz kruszyw w budownictwie infrastrukturalnym, drogowym, kubaturowym i geotechnicznym. Wysoką jakość pracy gwarantuje profesjonalna i zaangażowana załoga, wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt laboratorium zlokalizowane w Warszawie, lokalne laboratoria organizowane na większości projektów oraz laboratoria mobilne.

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zakresem wykonywanych badań.

Twój kontakt w sprawie Bazy Technicznej i Laboratorium.

Baza Techniczna
Sławomir Kondej Dyrektor Techniczny
Laboratory
Aleksandra Szyller-Zagrodnik Technical Manager