Skip to content

Baza Techniczna & Laboratorium

Sukces zaczyna się od zaplecza.

Baza Techniczna to wyspecjalizowana,  samodzielna jednostka dysponująca najnowocześniejszym sprzętem na budowach realizowanych przez PORR S.A. na terenie kraju i zagranicą. W jej szerokiej ofercie jest produkcja wysokiej klasy mieszanek bitumicznych i betonowych – także dla podmiotów zewnętrznych, jak również wsparcie organizacyjne zaplecza budów, czy wytwarzanie skomplikowanych konstrukcji stalowych na potrzeby projektów realizowanych przez PORR. Baza działa według międzynarodowych standardów w zakresie jakości ochrony środowiska i BHP.

Produkcja mieszanek mineralno-asfaltowych prowadzona jest w oparciu o europejskie wymagania zakładowej Kontroli Produkcji. Wytwarzanie mieszanek i betonów odbywa się przy ścisłej współpracy z Laboratorium Technologicznym PORR . Działalność Bazy opiera się na wysoko kwalifikowanej kadrze inżynierskiej i rzemieślniczej.

Jakość = bezpieczeństwo.

Przewaga naszej firmy to wysoka jakość świadczonych usług. Nie byłoby to możliwe bez zorganizowanego profesjonalnie własnego laboratorium, działającego w zintegrowanym systemie zarządzania (BHP, ochrona środowiska, jakość) w oparciu o: PN-N 18001 / OHSAS 18001 / ISO14001 / ISO 9001 / AQAP2120. Aktualnie spółka jest w procesie akredytacji na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025.

Jednostka  specjalizuje się w badaniu i opracowywaniu  mieszanek asfaltowych, betonowych, gruntów oraz kruszyw w budownictwie infrastrukturalnym, drogowym, kubaturowym i geotechnicznym. Wysoką jakość pracy gwarantuje profesjonalna i zaangażowana załoga, wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt laboratorium zlokalizowane w Warszawie, lokalne laboratoria organizowane na większości projektów oraz laboratoria mobilne.

Twój kontakt w sprawie Bazy Technicznej i Laboratorium.

Baza Techniczna i Laboratorium
Jolanta Kaspryk Dyrektor Bazy Technicznej