Skip to content

Search results

347 results

Informacja prasowa Linia kolejowa LK274 Informacja prasowa Linia kolejowa LK274 Informacja prasowa Dolny Śląsk: PORR poszerzy ważny tunel pod ruchem Warszawa, 8.09.2022 - Polskie Linie Kolejowe…

Go to page

Press release Railway line 274 Press release Railway line 274 Press Release Lower Silesia: PORR will widen important tunnel under railway track Warsaw, 8.09.2022 - Polskie Linie Kolejowe S.A.…

Go to page

220817 Press release PSE Radom 220817 Press release PSE Radom Press Release PORR contractor for PSE office building Warsaw, August 12, 2022 - The consortium of PORR S.A. and FAST Group signed a…

Go to page

4. Badania

BADANIA GRUNTÓW I KRUSZYW Ip. Opis badania Metoda 1 Opis petrograficzny kruszywa PN-EN 932-3:1999+A1:2004 2 Ocena makroskopowa gruntu …

Go to page

No matter whether you're looking for a partner to build a large-scale or a smaller project: PORR is the right construction company to have by your side. What sets us apart? Our clients tell us that…

Go to page

Railway construction Northwest Region Northwest Region We help to get things on the right track. The PORR S.A. portfolio includes projects in railway infrastructure. We possess skills and expertise…

Go to page

Zespół. Nasza kadra to ludzie pełni pasji i zaangażowania. Zespół LT PORR tworzy obecnie około 60 profesjonalistów – technologów, geologów, specjalistów, laborantów i pomocników. Regularnie…

Go to page

Jakość i wysoki standard świadczonych usług przez laboratorium potwierdza Certyfikat Akredytacji nr AB 1689 przyznany przez Polskie Centrum Akredytacji. Zakres akredytowanych badań jest stale…

Go to page

9. Oferta

Laboratorium Technologiczne PORR to profesjonalna obsługa kontraktów budowlanych w zakresie budownictwa drogowego, kolejowego, kubaturowego i hydrotechnicznego. Posiadamy laboratoria na terenie…

Go to page

Warsaw, 8.09.2022 - Polskie Linie Kolejowe S.A. with PORR S.A. and PORR GmbH & Co. KGaA consortium signed a contract for the revitalization of a 19th-century railroad tunnel on LK 274 between Wroclaw…

Go to page

Search results 1 until 10 of 347