Skip to content

Szukaj wyników

Filter Site

319 wyników

1. Zakupy

- Adrian Pruszkowski Adrian Pruszkowski Radosław Zdancewicz Radosław Zdancewicz [Translate to Polish:] zakupy indirect Agnieszka Cholewińska Agnieszka Cholewińska zakupy indirect Agnieszka…

2. 240705 Regionalkrankenhaus Kielce PL

- 240705 Regionalkrankenhaus Kielce PL 240705 Regionalkrankenhaus Kielce PL Informacja prasowa Kolejny projekt z obszaru budownictwa medycznego PORR rozbuduje Szpital Wojewódzki w Kielcach…

3. 240703 S16 Biskupiec Barczewo PL

- 240703 S16 Biskupiec Barczewo PL 240703 S16 Biskupiec Barczewo PL Informacja prasowa Wzmocnienie drogowego kręgosłupa Warmii i Mazur PORR z kontraktem na rozbudowę DK16 Wiedeń/Warszawa, 03.07.2024…
Presse

4. PORR rozbuduje Szpital Wojewódzki w Kielcach

- Warszawa/Wiedeń, 05.07.2024 – PORR zdobył kolejny kontrakt, który potwierdza jego kompetencje w obszarze budownictwa medycznego. Oprócz inwestycji z zakresu infrastruktury szpitalnej we Wrocławiu i…
Presse

5. PORR z kontraktem na rozbudowę DK16

- Wiedeń/Warszawa, 03.07.2024 – PORR S.A. podpisał umowę z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad na zaprojektowanie i budowę odcinka DK16 między Barczewem i Biskupcem. W ramach inwestycji,…

6. PORR Equipment Services Polska

- Sprzęt i zasoby to nie tylko narzędzia pracy - to składowa sukcesu w procesie budowlanym. PORR Equipment Services Polska (w skrócie PES Polska) to wyspecjalizowana, samodzielna jednostka dysponująca…

7. Budownictwo kubaturowe

- Budownictwo kubaturowe Budownictwo kubaturowe Budownictwo kubaturowe Region Gdańsk Region Gdańsk Budownictwo kubaturowe Region Warszawa Region Warszawa Budownictwo kubaturowe Region Kraków Region…
Presse

8. TFG Hotels wybrało PORR na generalnego wykonawcę hotelu Canopy by Hilton Warsaw

- Warszawa, 27.06.2024 – PORR S.A. został wybrany na generalnego wykonawcę hotelu Canopy by Hilton Warsaw. Otwarcie obiektu zaplanowane jest na połowę 2026 r. i będzie on pierwszym hotelem lifestylowym…

9. 240614 ARGE Semmering Basistunnel PL

- 240614 ARGE Semmering Basistunnel PL 240614 ARGE Semmering Basistunnel PL Informacja prasowa Wyposażenie technologiczne dla dużego projektu kolejowego ÖBB PORR i Rhomberg Sersa przeprowadzą prace…
Presse

10. PORR przebuduje 25 kilometrów dróg na Podlasiu

- Warszawa, 19.06.2024 – Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich podpisał z PORR S.A. umowę na przebudowę dróg wojewódzkich nr 687 i 688 między Juszkowym Grodem a Zwodzieckimi oraz Tarnopolem i Siemianówką.…
Search results 1 until 10 of 319