Skip to content

Raporty Grupy

W Grupie PORR otwartość i przejrzystość komunikacji są niezbędnymi warunkami sukcesu. Są one częścią naszej filozofii korporacyjnej i naszego stylu zarządzania. Publikowane corocznie sprawozdania finansowe, a także najnowsze dane liczbowe można znaleźć na stronie internetowej Grupy PORR.