Skip to content

Zrównoważony rozwój

Nasze wartości na rzecz lepszego jutra.

Odpowiedzialność Biznesu (ang. Corporate Responsibility), w skrócie CR, jest istotnym elementem naszej kultury korporacyjnej - niezależnie od tego, czy dotyczy ona naszych klientów, pracowników, partnerów czy ochrony środowiska.

Chętnie wspieramy dążenia Grupy PORR do osiągania jak najlepszych wyników w zakresie odpowiedzialności społecznej, etycznej i ekologicznej. Podejmując decyzje, uwzględniamy wysokie standardy, które wciąż są udoskonalane.

Raporty Zrównoważonego Rozwoju
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej PORR.
Do strony
Kodeks postępowania
Pracownicy Odpowiedzialność wymaga zasad.
Do kodeks postępowania
Kodeks postępowania
Partner biznesowy Odpowiedzialność wymaga zasad.
Do kodeks postępowania