Skip to content

Budownictwo hydrotechniczne

Profesjonalizm i inżynierska precyzja

PORR S.A. dostarcza usługi z zakresu szeroko pojętego budownictwa inżynieryjnego, w tym obiektów o wysokim stopniu skomplikowania z  zakresu budownictwa hydrotechnicznego należą, tj..: ochrona przeciwpowodziowa, budowa i wzmocnienia wałów, regulacja rzek, budowa śluz i kanałów żeglownych, budowa i remonty jazów, budownictwo morskie, nabrzeża portowe, place składowe i manewrowe, pirsy, falochrony, umocnienia brzegów, zbiorniki retencyjne  i budowle zrzutowe, czy wykonywanie ścianek szczelnych podwodnych.

Twój kontakt w sprawie budownictwa hydrotechnicznego

Budownictwo hydrotechniczne
Krzysztof Rzeźnikiewicz Dyrektor Techniczny