Skip to content

Ogłoszenia dla akcjonariuszy

30.12.2020

PIĄTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki pod firmą PORR Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026184 (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa PORR Bau GmbH z siedzibą w Wiedniu, Republika Austrii, adres: A-1100 Wiedeń, Absberggasse 47, wpisanej do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Handlowy w Wiedniu (Handelsgericht) pod numerem FN 34160k, będącej jedynym akcjonariuszem Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Hołubcowa 123, 02-854 Warszawa.

9.12.2020

CZWARTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki pod firmą PORR Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026184 (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa PORR Bau GmbH z siedzibą w Wiedniu, Republika Austrii, adres: A-1100 Wiedeń, Absberggasse 47, wpisanej do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Handlowy w Wiedniu (Handelsgericht) pod numerem FN 34160k, będącej jedynym akcjonariuszem Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Hołubcowa 123, 02-854 Warszawa.

20.11.2020

TRZECIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki pod firmą PORR Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026184 (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa PORR Bau GmbH z siedzibą w Wiedniu, Republika Austrii, adres: A-1100 Wiedeń, Absberggasse 47, wpisanej do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Handlowy w Wiedniu (Handelsgericht) pod numerem FN 34160k, będącej jedynym akcjonariuszem Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Hołubcowa 123, 02-854 Warszawa.

27.10.2020

DRUGIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki pod firmą PORR Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026184 (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa PORR Bau GmbH z siedzibą w Wiedniu, Republika Austrii, adres: A-1100 Wiedeń, Absberggasse 47, wpisanej do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Handlowy w Wiedniu (Handelsgericht) pod numerem FN 34160k, będącej jedynym akcjonariuszem Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Hołubcowa 123, 02-854 Warszawa.

30.09.2020

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki pod firmą PORR Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026184 (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa PORR Bau GmbH z siedzibą w Wiedniu, Republika Austrii, adres: A-1100 Wiedeń, Absberggasse 47, wpisanej do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Handlowy w Wiedniu (Handelsgericht) pod numerem FN 34160k, będącej jedynym akcjonariuszem Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Hołubcowa 123, 02-854 Warszawa.