Skip to content

Zarząd


Budownictwo jest działalnością wielu ludzi. Zaangażowane zespoły gwarantują nasz sukces. Coraz ważniejsze staje się myślenie w duchu przedsiębiorstwa. Jesteśmy idealnie przygotowani na przyszłość. Dużą zasługę ma tu nasz management, który zachęca każdego PORRianina do angażowania się i aktywnego współkształtowania PORR.
    

Zarząd PORR S.A.

Piotr Kledzik Prezes Zarządu
Jakub Chojnacki Wiceprezes Zarządu, CFO
Dariusz Wietrzyński Członek Zarządu
Siegfried Weindok Członek Zarządu
Krzysztof Laskowski Członek Zarządu
André Schuster Członek ZarząduRada Nadzorcza

Reinhold Pfeifer
Jürgen Raschendorfer
Andreas Sauer