Skip to content

Zarząd


Budownictwo jest działalnością wielu ludzi. Zaangażowane zespoły gwarantują nasz sukces. Coraz ważniejsze staje się myślenie w duchu przedsiębiorstwa. Jesteśmy idealnie przygotowani na przyszłość. Dużą zasługę ma tu nasz management, który zachęca każdego PORRianina do angażowania się i aktywnego współkształtowania PORR.
    

Zarząd PORR w Polsce.

Piotr Kledzik Prezes Zarządu
Jakub Chojnacki Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy
Dariusz Wietrzyński Członek Zarządu
Siegfried Weindok Członek ZarząduRada Nadzorcza.

Johannes Wenkenbach
Andreas Sauer
Thomas Stiegler
Stephan Walder 

Zarząd Holdingu PORR.

Na czele PORR stoi czteroosobowy Zarząd Grupy: Karl-Heinz Strauss jako CEO i udziałowiec większościowy, Andreas Sauer jako CFO, Hans Wenkenbach oraz Thomas Stiegler jako COO. Kompleksowa wiedza i kompetencje w dziedzinie ekonomii, finansów i budownictwa sprawiają, że nasz Zarząd jest silnym zespołem, zapewniającym stabilność i ciągłość idei skierowanych ku przyszłości.Karl-Heinz Strauss, MBA (CEO)

Urodzony w 1960 r., żonaty, jedna córka, jeden syn

Ukończywszy liceum techniczne inżynierii lądowej, Karl-Heinz Strauss rozpoczął studia na Uniwersytecie Harvarda, w Szkole Handlu i Zarządzania w St. Gallen i uzyskał tytuł MBA na Uniwersytecie IMADEC w Wiedniu. Do roku 2000 zajmował różne stanowiska w banku Raiffeisen Zentralbank – w tym w dziale budowlanym i nieruchomości. Następnie założył spółkę Strauss & Partner Immobilien GmbH znanej między innymi z realizacji obiektu biurowego EURO PLAZA w Wiedniu. Funkcję Prezesa spółki PORR AG objął we wrześniu 2010 r.

Andreas Sauer (CFO)

Urodzony w 1968 r., żonaty, jedna córka

Andreas Sauer ukończył studia z ekonomii na Uniwersytecie w Mannheim w 1995 r. Rozpoczął karierę w grupie niemieckich przedsiębiorstw kolejowych i logistycznych Deutsche Bahn – na początku w dziale transportu towarowego koncernu, a później w Schenker logistics. Na kolejnym etapie swojej kariery przeniósł się do spółki Infineon. Do niedawna Andreas Sauer zajmował stanowisko operacyjnego CFO w Nokia Mobile Networks. Obecnie spółka PORR korzysta z jego bogatego doświadczenia, które zdobył w dotychczasowej karierze międzynarodowej.

Hans Wenkenbach (COO)

Urodzony w 1957 r., żonaty, dwóch synów

Ukończywszy studia na Politechnice w Delft, J. Johannes Wenkenbach rozpoczął karierę w holenderskiej spółce budowlanej Ballast Nedam Groep. Gromadził doświadczenie w branży pracując w różnych międzynarodowych firmach budowlanych, takich jak spółka Wayss & Freitag Ingenieurbau AG, która jest jednostką zależną koncernu Royal BAM Group. Do niedawna zajmował stanowisko Dyrektora Operacyjnego koncernu El Seif Group w Arabii Saudyjskiej oraz Wiceprezesa działu infrastruktury tej spółki. W 2012 r. objął funkcję Dyrektora Operacyjnego w PORR AG.

Thomas Stiegler (COO)

Urodzony w 1965 roku, żonaty, córka i syn

Po ukończeniu studiów w zakresie zarządzania biznesem Thomas Stiegler pracował w firmie audytorskiej KPMG. Karierę międzynarodową rozpoczął w 1993 roku w Bilfinger Berger AG (dziś Bilfinger SE). Do 2010 r. zajmował różne stanowiska kierownicze w branży budowlanej w Azji, Europie, regionie MENA i Ameryce Północnej. Od 2010 r. zarządza w PORR Bau GmbH Business Unit 3 – International, gdzie odpowiada za działalność Grupy w Europie Wschodniej i krajach Europy Północnej. W grudniu 2018 r. Thomas Stiegler został mianowany COO PORR AG.