Skip to content

Zarząd


Budownictwo jest działalnością wielu ludzi. Zaangażowane zespoły gwarantują nasz sukces. Coraz ważniejsze staje się myślenie w duchu przedsiębiorstwa. Jesteśmy idealnie przygotowani na przyszłość. Dużą zasługę ma tu nasz management, który zachęca każdego PORRianina do angażowania się i aktywnego współkształtowania PORR.
    

Zarząd PORR S.A.

Piotr Kledzik Prezes Zarządu
Jakub Chojnacki Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy
Dariusz Wietrzyński Członek Zarządu
Siegfried Weindok Członek ZarząduRada Nadzorcza

Reinhold Pfeifer
Andreas Sauer
Thomas Stiegler
Stephan Walder