Skip to content

Budownictwo przemysłowe

Energia z budowania

Działamy na potrzeby energetyki przemysłowej i komunalnej, a także użytkowników różnorodnych instalacji przemysłowych i energetycznych. Ten kierunek rozwoju jest dla nas szczególnie ważny i perspektywiczny – spółka będzie kontynuować i wzmacniać przyjętą strategię w tym zakresie.

Dzięki zapleczu doświadczonych specjalistów oraz nowoczesnych technologii, oferujemy kompleksową realizację projektów energetycznych w systemie „pod klucz”, a także w układach konsorcjalnych i podwykonawczych z innymi Wykonawcami i dostawcami technologii, m.in. dla: elektrowni, zakładów przemysłu chemicznego i petrochemicznego, elektrociepłowni i ciepłowni, czy zakładów przemysłowych.

Zakres naszych usług obejmuje: projektowanie, kompletację dostaw, montaż urządzeń energetycznych i rurociągów technologicznych, wykonanie wszelkich instalacji, rozruch i przekazanie obiektów do eksploatacji. W sektorze ochrony środowiska realizujemy kompletne instalacje odsiarczania spalin, oczyszczalni ścieków, utylizacji odpadów, stacje uzdatniania wody, a także modernizacje i rozbudowy tych instalacji.

W naszej ofercie znajduje się również budowa rurociągów do przesyłu paliw (rurociągów i gazociągów), instalacji zbiornikowych gazu, baz magazynowych paliw płynnych, obiektów technologicznych rurociągów przesyłowych. Prace wykonujemy profesjonalnie z zachowaniem najwyższych standardów inżynierskich i procedur zarządzania projektami.

Twój kontakt w sprawie budownictwa przemysłowego

Budownictwo przemysłowe