Skip to content

Oferta

Laboratorium Technologiczne PORR to profesjonalna obsługa kontraktów budowlanych w zakresie budownictwa drogowego, kolejowego, kubaturowego i hydrotechnicznego. Posiadamy laboratoria na terenie całej Polski, pracujące nawet 24 h/dobę. Wykonujemy badania w laboratoriach stacjonarnych oraz bezpośrednio na terenie budowy.

Naszym hasłem przewodnim jest JAKOŚĆ.

Zakres działalności laboratorium:

 • Analiza specyfikacji technicznych dla potrzeb ofertowania,
 • Weryfikacja zgodności materiałów na etapie przygotowania produkcji,
 • Kontrola jakości robót na kolejnych etapach realizacji budowy,
 • Projektowanie i badania mieszanek betonowych,
 • Projektowanie i badania mieszanek związanych cementem,
 • Projektowanie i badania mieszanek mineralno-asfaltowych,
 • Analiza recept z wytwórni zewnętrznych,
 • Doradztwo technologiczne,
 • Opracowywanie programów naprawczo-badawczych,
 • Opracowywanie programów naprawczych w okresie gwarancyjnym,
 • Odwierty geotechniczne,
 • Konsultacje geologiczne,
 • Ekspertyzy i opinie technologiczne,
 • Bieżąca obsługa laboratoryjna budowy,
 • Badania wyrobów i materiałów budowlanych zgodnie z polskimi i europejskimi normami w zakresie:

   

  • Przydatności kruszyw do betonu,
  • Przydatności kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych,
  • Przydatności kruszyw do mieszanek niezwiązanych i związanych spoiwem hydraulicznym,
  • Przydatności kruszyw na podsypkę kolejową,
  • Przydatności kruszywa do robót hydrotechnicznych,
  • Właściwości mieszanek mineralno-asfaltowych,
  • Właściwości mieszanek betonowych,
  • badania betonu i prefabrykatów betonowych,
  • badania cementów,
  • badania asfaltów,
  • badania mączki wapiennej,
  • badania gotowych nawierzchni drogowych.