Skip to content

Data Center

Przyszłość w budowie.

Polska w ostatnich latach dołączyła do grona najbardziej atrakcyjnych miejsc lokalizacji nowych data center. Inwestycjom tym sprzyja nie tylko klimat, czy ceny gruntów, ale przede wszystkim grono przygotowanych do tych inwestycji wykonawców, w czołówce których jest PORR S.A.

PORR to generalny wykonawca innowacyjnych, zrównoważonych centrów danych.

Zarówno projektowanie centrum danych, jak i jego wznoszenie różnią się od innych inwestycji budowlanych w trzech zasadniczych obszarach: zasilania związanego ze zużyciem energii elektrycznej, klimatyzacji i systemów chłodzenia, bezpieczeństwa przechowywanych informacji. Tym wymogom musi towarzyszyć po stronie generalnego wykonawcy gwarancja: wysokiej jakości realizowanych prac, terminowości oraz przestrzegania przepisów BHP. Spełnianie przez PORR S.A. tych oczekiwań potwierdzają wszystkie zrealizowane dotąd projekty.

 

Bezpieczeństwo

Od blisko dekady w PORR obowiązuje strategia „Wizja Zero”. Naszym priorytetem jest zerowa liczba wypadków. Cel ten chcemy osiągnąć dzięki kontrolom, szkoleniom i systemowi zgłaszania zdarzeń potencjalnie wypadkowych i sytuacji niebezpiecznych. Przestrzeganie zasad BHP jest wpisane w nasze DNA. Każdy pracownik PORR zobowiązuje się od pierwszego dnia pracy do przestrzegania przepisów dotyczących jakości i bezpieczeństwa.

 

Terminowość

Budujemy szybko i skutecznie. Potwierdzone doświadczeniem kompetencje, proste i elastyczne struktury oraz transparentne zasady działania są kluczowymi czynnikami naszego sukcesu. Solidne fundamenty pozwalają na realizację projektów związanych z kluczowymi branżami dla przyszłości gospodarki: cyfryzacją, transformacją energetyczną i nowoczesnym przemysłem.

Innowacyjność

Budownictwo przyszłości powinno być odpowiedzią na potrzeby rynku. PORR S.A. wychodzi naprzeciw nowym trendom i wdraża technologie, które pozwalają zoptymalizować procesy. Digitalizacja i automatyzacja procesów oznaczają dalszą profesjonalizację kadr oraz powszechne zastosowanie metodyki BIM (Building Information Modeling), jako podstawowego narzędzia zarządzania procesem inwestycyjnym na każdym jego etapie. Dzięki temu systematycznie ograniczamy dokumentację papierową na budowach. Z kolei podejście LEAN pozwala poprawić efektywność, a tym samym wyniki w realizowanych inwestycjach.

 

Jakość

Budujemy obiekty certyfikowane BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), WELL (International WELL Building Institute), które potwierdzają standard realizacji biurowca, wedle określonych norm i z poszanowaniem zasad ochrony środowiska. Jako generalny wykonawca stawiamy na zrównoważone praktyki budowlane, w tym energooszczędność, efektywne zarządzanie zasobami wodnymi, stosowanie materiałów o niskim wpływie środowiskowym czy minimalizowanie odpadów budowlanych.

 

Kontakt w sprawie budowy centrów danych.

Tomasz Pachecki Dyrektor Regionu Warszawa
Michał Wrzesiński Budownictwo Data Center

Poznaj nasze projekty Data Center