Skip to content

PORR Equipment Services Polska

Sprzęt i zasoby to nie tylko narzędzia pracy - to składowa sukcesu w procesie budowlanym.

PORR Equipment Services Polska (w skrócie PES Polska) to wyspecjalizowana, samodzielna jednostka dysponująca najnowocześniejszym sprzętem wykorzystywanym we wszystkich branżach  budownictwa, w których  PORR SA realizuje projekty na terenie kraju i za granicą. Wspieramy wszystkie obszary wchodzące w skład organizacji PORR SA w zakresie zarządzania sprzętem budowalnym oraz flotą samochodową.

Działamy według międzynarodowych wymogów w zakresie jakości, ochrony środowiska i BHP.

Nasza działalność opiera się na wysoko wykwalifikowanej kadrze technicznej, a wieloletnie doświadczenie pozwala na zagwarantowanie najwyższej jakości w obsłudze budów PORR oraz zapewnienie optymalnego zagospodarowania i utrzymania sprzętu budowlanego.

Struktura PES Polska składa się z następujących działów:

 • Dział Zarządzania Sprzętem
 • Dział Wynajmu i Inwestycji
 • Dział Zarządzania Flotą
 • Dział Serwisowania i Remontów
 • Dział Ekonomiczny

Ponadto skład jednostki PES Polska zasilają dodatkowe działy będące wsparciem w realizacji celów całej organizacji PORR SA:

Dział Zarządzania Energią – zajmuje się poszukiwaniem najlepszych rozwiązań pozwalających na zrównoważone i efektywne wykorzystywanie energii.

Dział Zarządzania Energią jest odpowiedzialny za:

 • planowanie i realizację projektów związanych z poprawą efektywności energetycznej takich jak modernizacje istniejących instalacji bądź zastosowanie energii odnawialnej (OZE);
 • wdrażanie systemów zarządzania energią w celu zapewnienia monitorowania oraz redukcji zużycia energii;
 • prowadzenie monitoringu efektywności energetycznej sprzętu i nieruchomości PORR SA;
 • weryfikację trendów rynku energetycznego;
 • kontraktację energii dla PORR SA w oparciu o strategię grupy;
 • Dział Zarządzania Energią jest aktywnym członkiem zespołu ESG w PORR SA.

Dział Zarządzania Nieruchomościami – realizuje zadania w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz biurami regionalnymi PORR SA w celu zapewnienia ich optymalnego wykorzystania i utrzymania. Struktura DZN obejmuje dwa zespoły: Zespól ds. Nieruchomości – Centrala i Biura Regionalne oraz Zespół Nieruchomości Technicznych.

Zadania Działu Zarządzania Nieruchomościami to m.in.:

 • planowanie i wdrażanie strategii zarządzania nieruchomościami, w tym planowanie przestrzeni biurowej i magazynowej oraz nadzór nad organizacją przestrzeni zgodnie z wytycznymi koncernu;
 • nadzór nad umowami najmu w tym negocjowanie umów, wynajmowanie nieruchomości oraz zarządzanie umowami najmu;
 • wspieranie działań związanych z wdrażaniem strategii zrównoważonego rozwoju,
  w tym poprzez stosowanie rozwiązań ekologicznych i inwestowanie w nieruchomości zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju;
 • obsługa związana z eksploatacją nieruchomości.

Dział IMS – aktywnie wspiera Zarząd, kierownictwo i pracowników PORR S.A. w zakresie wdrażania, rozwoju, utrzymywania i ciągłego doskonalenia koncernowego Zintegrowanego Systemu Zarządzania (Integriertes Management System - w skrócie IMS) opartego na normach EN ISO 9001:2015, EN-ISO 14001:2015, EN ISO 45001:2018.

Posiadamy certyfikaty wg następujących norm:

 • ISO 9001:2015 – System Zarządzania Jakością
 • ISO 14001:2015 – System Zarządzania Środowiskowego
 • ISO 45001:2018 – System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Zadania Działu IMS:

 • koordynacja wdrażania procedur koncernowych oraz przygotowanie adaptacji instrukcji koncernowych, list kontrolnych, formularzy, itp. do warunków lokalnych;
 • współpraca z liderami procesów i grupami roboczymi przygotowującymi procedury (np. wytyczne, instrukcje, formularze, listy kontrolne);
 • prowadzenie audytów wewnętrznych we wszystkich jednostkach PORR SA;
 • koordynacja audytów zewnętrznych - certyfikujących;
 • przygotowanie raportów po audytach oraz kontrolę skuteczności idei ciągłego doskonalenia;
 • prowadzenie szkoleń onboardingowych i poszerzających wiedzę z zakresu IMS, przygotowywanie materiałów treningowych oraz koordynację spotkań eksperckich związanych z tematyką Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Twój kontakt w sprawie PORR Equipment Services Polska

PORR Equipment Services Polska