Skip to content

System zarządzania

Zarządzanie jakością ma u nas ponad 20-letnią tradycję.

PORR jako jedna z pierwszych austriackich firm budowlanych wprowadził w roku 1995 certyfikowany System Zarządzania Jakością. Jego zalety były dla nas oczywiste: od początku istnienia firmy stawialiśmy na jakość – nie tylko w realizacji projektów budowlanych. Pojęcie jakości rozumieliśmy o wiele szerzej, czyli oprócz jakości wykonawczej ekonomiczne podstawy jej powstawania w przedsiębiorstwie i ochrona środowiska. Oraz oczywiście bezpieczeństwo i ochrona zdrowia. 

Certyfikacja pozwala nam wysłać wyraźny sygnał: mamy oficjalne potwierdzenie, że nasze zapewnienia dotyczące jakości nie są jedyniesloganem marketingowym, lecz rzeczywistością którą praktykujemy po dzień dzisiejszy.

Odpowiedzialność nie ma terminu ważności.

Od tego czasu otoczenie wyraźnie się zmieniło: wymogi stawiane firmom stale rosną. Klienci, akcjonariusze, partnerzy, szeroka opinia publiczna jak i nasi pracownicy stają się coraz bardziej wymagający.

Żeby utrzymać się w długiej perspektywie czasu przedsiębiorstwo musi postrzegać swoją odpowiedzialność w różnych obszarach: z jednej strony odpowiedzialność za człowieka i środowisko, z drugiej za efektywne kształtowanie swoich procesów zarządzania. Dlatego szeroko zakrojone zapewnienie wymogów jakościowych jest w PORR tak jak dawniej naczelnym priorytetem, jasno uregulowanym w naszej polityce przedsiębiorstwa. I podczas gdy dawniej certyfikacja była czymś, co określilibyśmy „nice-to-have“, to dzisiaj w kontekście międzynarodowym trudno sobie wyobrazić jej brak.

Aktualnie cały Koncern PORR posiada certyfikaty wg następujących norm:

Certyfikaty i uprawnienia PORR S.A.

Spółka PORR S.A. spełnia także wymagania w zakresie zarządzania jakością w produkcji spawalniczej.

Zgodność Systemu Spawalniczego została potwierdzona certyfikacją w oparciu o:

  • EN ISO 3834-2:2007 | System Zarządzania Produkcją Spawalniczą

Spółka PORR S.A. prowadzi również działalność produkcyjną w zakresie:

  • mieszanek mineralno-asfaltowych na potrzeby drogowych warstw konstrukcyjnych
  • konstrukcji metalowych


Spółka wdrożyła w obydwu przypadkach Zakładową Kontrolę Produkcji, która spełnia wymagania w zakresie wprowadzania wyrobów budowlanych na rynek UE. Zakładowa Kontrola Produkcji została poddana certyfikacji i jest zgodna z normą:

  • EN 13108-21:2006 | Mieszanki Mineralno-Asfaltowe
  • EN 1090-1:2009 | Konstrukcje Metalowe


Spółka posiada również świadectwo kwalifikacji w zakresie:

  • wykonania, remontu i montażu stalowych konstrukcji mostowych

nadany przez Komisje Kwalifikacyjną Zakładów Wykonujących Stalowe Konstrukcje Mostowe.

Strategia Podatkowa

PORR bierze pełną odpowiedzialność za swoje działania we wszystkich krajach, w których prowadzi działalność. Płacenie podatków odgrywa ważną rolę z punktu widzenia relacji gospodarczych i społecznych oraz stanowi nasz wkład w zrównoważony, sprawiedliwy i oparty na współpracy rozwój.

Strategia podatkowa PORR S.A. wywodzi się ze strategii Grupy PORR i jest z nią w pełni zgodna. Zarząd PORR S.A. oraz dyrektorzy wszystkich jednostek wchodzących w skład Grupy PORR są świadomi swoich obowiązków podatkowych i dążenia do przestrzegania związanych z nimi przepisów.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej na rok 2020

Informacja o realizowanej strategii podatkowej na rok 2021

Informacja o realizowanej strategii podatkowej na rok 2022