Skip to content

Strategia

Inteligentny rozwój gwarantem długotrwałego sukcesu.

W Polsce – podobnie jak w innych krajach – PORR koncentruje się na swojej podstawowej kompetencji: budowaniu. Inteligentny rozwój to realizacja biznesu w sposób zrównoważony w oparciu innowacje i nowoczesne technologie.

W 1993 roku PORR rozpoczął działalność w Polsce. W kwietniu 2017 r. z połączenia dwóch niezależnych spółek operacyjnych – PORR Polska Construction S.A., zajmującej się głównie budownictwem lądowym i kolejowym – oraz PORR Polska Infrastructure S.A. z podstawowymi obszarami działalności w sferze infrastruktury, energii, hydrotechnologii i inżynierii powstała spółka PORR S.A. Dzięki tej fuzji, wieloletniemu doświadczeniu i wysokim kompetencjom naszych pracowników PORR oferuje w Polsce kompleksowy zakres usług we wszystkich obszarach nowoczesnego budownictwa.

Jesteśmy obecni na terenie całej Polski. Nasze biura w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu, Krakowie i Wrocławiu pozwalają na aktywne podejmowanie nowych wyzwań i realizację ambitnych projektów z zakresu inżynierii, budownictwa przemysłowego, kolejowego, mostowego i drogowego.

PORR S.A. to dynamiczna firma o dużym potencjale wzrostu. Jasne kompetencje, proste, elastyczne struktury i transparentne zasady działania są kluczowymi czynnikami naszego sukcesu. Solidne fundamenty pozwalają na zaangażowanie w kwestie kluczowe dla przyszłości branży budowlanej: digitalizację i innowacyjność.

Nasz plan: cyfryzacja w PORR, czyli efektownie i efektywnie

Budownictwo przyszłości powinno być odpowiedzią na potrzeby rynku. PORR S.A. wychodzi naprzeciw nowym trendom i wdraża technologie, które pozwalają zoptymalizować procesy i zwiększyć wydajność. Digitalizacja i automatyzacja procesów oznacza dalszą profesjonalizację kadr oraz powszechne zastosowanie metodyki BIM, jako podstawowego narzędzia zarządzania procesem inwestycyjnym na każdym jej etapie. Systematycznie i konsekwentnie ograniczamy dokumentację papierową na budowach. Dzięki nowym technologiom realizacja projektów staje się szybsza, wydajniejsza, tańsza i przede wszystkim – bardziej przejrzysta.

Znaczący potencjał poprawy efektywności tkwi też w naszym doświadczeniu – umiejętnej analizie danych z dotychczas zrealizowanych projektów i implementacji wniosków w procesie planowania nowych.

Trójkąt wiedzy

PORR S.A. ściśle współpracuje z partnerami ze świata nauki. Nasze wymarzone projekty badawcze to te realizowane w oparciu o trójkąt wiedzy obejmujący edukację, badania i innowacje, a następnie ich wdrożenie na naszych placach budów. Równocześnie mamy świadomość ważnej roli biznesu i uczelni w kształtowaniu rynku pracy. Zapraszamy wykładowców i studentów do długofalowej współpracy przy wieloletnich projektach. Ten swoisty mariaż praktyki i poszukiwania nowych rozwiązań w ramach badań naukowych pozwala ulepszać złożone procesy techniczne i technologiczne w zakresie inżynierii lądowej i wodnej oraz ochrony zasobów naturalnych.

Innowacje to nasze DNA

Jak mówił Lope de Vega - postęp to znaczy lepsze, a nie tylko nowe. A jego podstawą są innowacje: kreatywne pomysły, które są motorem zmiany. W PORR innowacje były kluczem do rozwoju od momentu powstania firmy: już na początku XX stulecia, wynalazki inżyniera budowlanego i imiennika firmy – Austriaka, Arthura Porra – doprowadziły do znacznego przełomu w budownictwie betonowym. 

Ta pasja do innowacji w PORR trwa do dziś i towarzyszy nam na każdym kroku. Poprzez nowe pomysły, koncepcje i rozwiązania tworzymy budownictwo przyszłości. Jesteśmy skoncentrowani na wynikach, a nie na wymówkach.

Cyfrowa budowa: nowa rzeczywistość projektowania

W naszym PORR myślimy z BiM już nie tylko trójwymiarowo. Niedawno doszliśmy do systemu projektowania w 5D: czwarty wymiar to aspekt czasowy, a piąty – kosztowy. Skutek? Oszczędności w kosztach, minimalizacja liczby błędów, skrócenie faz decyzyjnych oraz lepszy obieg informacji. Przynosi to korzyści każdemu uczestnikowi projektu: naszym klientom, naszym partnerom – i naturalnie nam samym.

Inwestowanie w przyszłość naprawdę się opłaca!