Skip to content

Strategia

Inteligentny rozwój gwarantem długotrwałego sukcesu.

W Polsce – podobnie jak w innych krajach – PORR koncentruje się na swojej podstawowej kompetencji: budowaniu. Dla nas liczy się osiągany wynik, a nie nakład prac. Tak właśnie definiujemy inteligentny rozwój. 

W 1993 roku PORR rozpoczął działalność w Polsce. Spółka PORR S.A. powstała w kwietniu 2017 r. z połączenia dwóch niezależnych spółek operacyjnych – PORR Polska Construction S.A., zajmującej się głównie budownictwem lądowym i kolejowym – oraz PORR Polska Infrastructure S.A. z podstawowymi obszarami działalności w sferze infrastruktury, energii, hydrotechnologii i inżynierii. Dzięki tej fuzji PORR oferuje w Polsce kompleksowy zakres usług ze wszystkich obszarów nowoczesnego budownictwa.

Nasze biura w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu, Krakowie i Wrocławiu przekładają się na obecność na terenie całej Polski. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu rynkowemu i wysokim kompetencjom naszych pracowników, PORR S.A. jest jedną z najważniejszych firm oferujących w Polsce projekty z zakresu inżynierii, budownictwa kolejowego, mostowego i drogowego.

To sprawia, że jesteśmy dynamiczną firmą o dużym potencjale wzrostu. Jasne kompetencje, proste, elastyczne struktury i kierownictwo skupione na transparentności działań są kolejnymi kluczowymi czynnikami przyczyniającymi się do sukcesu. Nie mniej istotne jest też nasze zaangażowanie w kwestie kluczowe  dla przyszłości branży budowlanej: digitalizację i innowacyjność.

Nasz plan: cyfryzacja w PORR, czyli żegnaj papierologio.

Digitalizacja dotarła także do branży budowlanej. Krajami przodującymi w tym zakresie są Wielka Brytania i kraje skandynawskie – korzystając z ich przykładu, PORR aktywnie angażuje się w ten proces. Nasze wysiłki przynoszą już rezultaty – w Austrii pełnimy rolę pioniera! 

Od czterech lat intensywnie zajmujemy się istotnymi dla przyszłości branży kwestiami, takimi jak: modelowanie informacji o budynku (Building Information Modeling – BiM), ograniczenie dokumentacji papierowej na budowach oraz nowoczesna kultura pracy. Powód jest prosty: dzięki nowym technologiom realizacja projektów staje się szybsza, wydajniejsza, tańsza i przede wszystkim – bardziej przejrzysta. 
 
Zgodnie z hasłem Roadmap 2020, w PORR trwa obecnie kompleksowy projekt optymalizacji procesów. W przyszłości większość procesów w naszej firmie będzie zdigitalizowana – rezygnacja z wydruków papierowych przełoży się na większą efektywność działań. To nam pozwoli w sposób jeszcze bardziej skuteczny wykorzystać zasoby własne na rzecz naszej podstawowej działalności. 

Nauka to potęgi klucz!

Innowacja oznacza korzystanie z nowych rozwiązań, dostarczanych przez różne dziedziny wiedzy. Dlatego PORR ściśle współpracuje z partnerami ze świata nauki i badań naukowych na wszystkich swoich głównych rynkach, także w Polsce. Kładziemy przy tym nacisk na długofalową współpracę, nieodzowną przy pracy nad wieloletnimi projektami, służącymi dopracowywaniu złożonych procesów technicznych w zakresie inżynierii lądowej i wodnej oraz ochrony zasobów naturalnych.

Innowacja to nasze drugie imię.

Innowacja: kreatywny pomysł, który staje się motorem zmiany. Innowacje odgrywały główną rolę w PORR od momentu powstania firmy: już w początkach XX stulecia, wynalazki inżyniera budowlanego i imiennika firmy – Austriaka, Arthura Porra – doprowadziły do znacznego przełomu w budownictwie betonowym. 

Pasja do innowacji w PORR przenika dziś wszystko, co robimy i napędza nas codziennie: bo każdy PORRianin jest częścią innowacyjnych działań firmy. Nowe pomysły i koncepcje twórcze sprawiają, że PORR jest firmą wybiegającą w przyszłość. Aby utrzymać ten stan stworzyliśmy centralny punkt kontaktowy w PORR – dział „Zarządzanie technologią i innowacje" – który oferuje doradztwo i wsparcie dla naszych pracowników z działalności operacyjnej.

Cyfrowa budowa: nowa rzeczywistość projektowania.

W naszym PORR myślimy z BiM już nie tylko trójwymiarowo. Niedawno doszliśmy do systemu projektowania w 5D: czwarty wymiar to aspekt czasowy, a piąty – kosztowy. Skutek? Oszczędności w kosztach, minimalizacja ilości błędów, skrócenie faz decyzyjnych oraz lepszy obieg informacji. Przynosi to korzyści każdemu uczestnikowi projektu: naszym klientom, naszym partnerom – i naturalnie nam samym.

Inwestowanie w przyszłość naprawdę się opłaca!