Skip to content

Budownictwo kolejowe

Pomagamy powrócić na właściwy tor

PORR w Polsce od 2011 roku bierze aktywny udział w programie modernizacji krajowej infrastruktury kolejowej, oferując usługi wykwalifikowanego zespołu i know-how oparte na międzynarodowym doświadczeniu Grupy PORR. Posiadamy kompetencje w budowie, modernizacji i utrzymaniu linii kolejowych, w tym również w technologii bezpodsypkowej. Wykonujemy w pełnym zakresie roboty budowlane w zakresie linii i stacji kolejowych, w tym w obiektach inżynieryjnych, urządzeniach sterowania ruchem kolejowym i telekomunikacji kolejowej oraz w urządzeniach elektroenergetyki kolejowej i sieci trakcyjnej. Wykonujemy także roboty ziemne i antykorozyjne.

Oferujemy kompleksową realizację inwestycji obejmującą zarówno wykonanie robót jak i dostarczenie dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi uzgodnieniami (projektuj i buduj).W zależności od oczekiwań klientów, prace budowlane prowadzone są łącznie z dostawą materiałów albo z wykorzystaniem materiałów dostarczanych przez zamawiającego. 

Twój kontakt w sprawie budownictwa kolejowego

Budownictwo kolejowe
Budownictwo kolejowe Region Północno-Zachodni 
Budownictwo kolejowe Region Centralno-Wschodni
Budownictwo kolejowe Region Południowy