Skip to content

Lokalizacje

PORR w Polsce

Biura PORR S.A. w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu, Krakowie i Wrocławiu gwarantują naszą obecność na całym polskim rynku. Bazując na wieloletnim doświadczeniu, wysokich kompetencjach i doskonałym know-how, spółka PORR S.A. skutecznie ugruntowała swoją pozycję międzynarodowego partnera we wszystkich obszarach nowoczesnego budownictwa.  

Obecność w regionie

PORR S.A.

Budownictwo kubaturowe Region Kraków

Ul. Kamienna 21
31-403 Kraków

Directions

PORR S.A.

Budownictwo kubaturowe Region Wrocław

Ul. Strzegomska 42 B
53-611 Wrocław

Directions

Stump Franki sp. z o.o.

Południowy – Zachód Wrocław

Ul. Strzegomska 42 B
53-611 Wrocław

Directions

PORR S.A.

Laboratorium Technologiczne

Ul. Wólczyńska 237
01-919 Warszawa

Directions

Wytwórnia Mas Bitumicznych

Ul. Wólczyńska 237
01-919 Warszawa

Directions

BB Government Services Sp.z o.o.

Ul. Hołubcowa 123
02-854 Warszawa

Directions

PORR S.A.

Budownictwo infrastrukturalne Region Polska Centralna

Ul. Hołubcowa 123
02-854 Warszawa

Directions

PORR S.A.

Budownictwo kolejowe Region Centralno-Wschodni

Ul. Hołubcowa 123
02-854 Warszawa

Directions

PORR S.A.

Budownictwo kubaturowe Region Warszawa

Ul. Hołubcowa 123
02-854 Warszawa

Directions

Stump Franki sp. z o.o.

Ul. Hołubcowa 123
02-854 Warszawa

Directions

Stump Franki sp. z o.o.

Centrum Warszawa

Ul. Hołubcowa 123
02-854 Warszawa

Directions

PORR S.A.

Budownictwo infrastrukturalne Region Polska Południowa

Ul. Jasnogórska 44
31-358 Kraków

Directions

Stump Franki sp. z o.o.

Południe Kraków

Ul. Jasnogórska 44
31-358 Kraków

Directions

PORR S.A.

Budownictwo infrastrukturalne Region Polska Północna

Al. Zwycięstwa 13A
80-219 Gdańsk

Directions

PORR S.A.

Budownictwo kubaturowe Region Gdańsk

Al. Zwycięstwa 13A
80-219 Gdańsk

Directions

PORR S.A.

PORR Equipment Services Polska

Ul. Okunin 31
05-100 Nowy Dwór Maz.

Directions

PORR S.A.

Budownictwo kolejowe Region Południowy

Ul. Gdańska 14
41-800 Zabrze

Directions

PORR S.A.

Budownictwo infrastrukturalne Region Polska Zachodnia

Ul. Kolorowa 10
60-198 Poznań

Directions

PORR S.A.

Budownictwo kolejowe Region Północno-Zachodni

Ul. Kolorowa 10
60-198 Poznań

Directions

PORR S.A.

Budownictwo kubaturowe Region Poznań

Ul. Kolorowa 10
60-198 Poznań

Directions

Stump Franki sp. z o.o.

Północ Szczecin

Ul. Firlika 41
71-637 Szczecin

Directions

Stump Franki sp. z o.o.

Południowy – Wschód Rzeszów

ul. 9 Dywizji Piechoty 8
35-083 Rzeszów

Directions

Stump Franki sp. z o.o.

Północ Gdańsk

al. Zwycięstwa 13A (I piętro)
80-219 Gdańsk

Directions

Firmy

Spółka Miasto