Skip to content

Praca w PORR

Międzynarodowa skala.

Jesteśmy aktywni na atrakcyjnych rynkach i zatrudniamy ludzi z ponad 70 krajów!

Przedsiębiorczość Cenimy dokonania i wspieramy przedsiębiorcze działanie.
Innowacyjność Postępowe idee stają się u nas rzeczywistością.
Międzynarodowa skala Ponieważ jesteśmy aktywni na atrakcyjnych rynkach i zatrudniamy ludzi z ponad 70 krajów.
Siła zespołów Potencjał każdego pracownika tak naprawdę rozwija się dopiero w zespole, dlatego trzymamy się razem.
Szacunek Dbamy o swoich PORRian i PORRianki, ponieważ zależy nam na nich.
Wiarygodność Zawsze dotrzymujemy danego słowa.

Nowy świat pracy.

Praca w PORR jest wyjątkowa Jesteśmy dynamiczną i innowacyjną firmą działającą na skalę międzynarodową. Wielokulturową różnorodność postrzegamy jako wielką szansę i istotny składnik kultury przedsiębiorstwa, dlatego wszystkie nasze działania cechują równouprawnienie i poszanowanie dla odmienności. Każdego pracownika traktujemy jako ważny element wspólnego sukcesu. Postrzegamy siebie jako rodzinę, w której w zamian za trud włożony w wykonywaną pracę troszczymy się o każdą PORRiankę i każdego PORRianina. Bezpieczeństwo każdego pracownika ma u nas najwyższy priorytet.

Czego możesz oczekiwać w PORR?

Nowy świat pracy.

Nasze biura i stanowiska pracy zorganizowaliśmy zgodnie z najnowszą wiedzą, w celu stworzenia optymalnych warunków dla codziennej pracy. Idea „nowego świata pracy” przynosi liczne udoskonalenia w zakresie transparentności, lepszej komunikacji i zwiększenia efektywności – zarówno dla każdego pojedynczego PORRianina, jak i całego zespołu.

System „Buddy”.

Kiedy zaczynasz u nas pracę, to w pierwszych tygodniach masz u boku doświadczonych kolegów, którzy pomocą i radą pozwolą na szybką orientację i integrację w nowym środowisku.  W pierwszych tygodniach pracy PORR możesz liczyć na pomoc i radę doświadczonych kolegów,  które pozwolą Ci na szybsze poznanie nowego środowiska oraz integrację. 

Kobiety w zawodach technicznych.

Za pomocą różnych aktywności chcemy dać kobietom wgląd w działanie firmy oraz poszczególne zadania, by w ten sposób przybliżyć możliwość rozpoczęcia pracy i rozwoju zawodowego w zawodach technicznych w PORR. Praca budowlańca tradycyjnie kojarzy się z mężczyznami. Chcemy to zmienić, dlatego w PORR wszystkim Paniom dajemy możliwość rozpoczęcia pracy oraz rozwoju w zawodach technicznych.

Możliwości dokształcania.

Przemyślane możliwości kształcenia i dokształcania wspierają indywidualną drogę kariery i rozwoju cech oraz umiejętności społecznych.

Zdrowie i bezpieczeństwo.

Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników jest w PORR najwyższym priorytetem. Wdrożyliśmy liczne programy mające na celu zapewnienie na wszystkich budowach bezpiecznego środowiska pracy i prewencji wypadkowej. W ramach  promocji zdrowego trybu życia wśród pracowników oferujemy  szeroko zakrojone działania wspierające postawy prozdrowotne.