Skip to content

Procurement

Dla dostawców

Grupa PORR współpracuje z podwykonawcami oraz korzysta z materiałów i usług o łącznej wartości kilku miliardów euro rocznie. Wspólnym celem jest realizacja procesów zakupowych o najlepszej jakości oraz po najniższej cenie z zachowaniem zasad PORR dotyczących etyki, społeczeństwa i środowiska.

Przeczytaj więcej na temat koncernowych zasad na stronie PORR Group.

W Polsce za zakupy odpowiada centralne Biuro Zakupów w porozumieniu z budowami. Celem funkcjonowania Biura Zakupów jest kreowanie wartości dodanej dla Spółki PORR S.A. i jej klientów poprzez realizowanie polityki przedsiębiorstwa, w szczególności strategiczne zarządzanie kosztami i ryzykiem biznesowym na podstawie eksperckiej wiedzy zakupowej oraz świadomego kształtowania relacji handlowych z kontrahentami.

Biuro Zakupów jest jednostką centralną, która obsługuje wszystkie obszary biznesowe- Infrastrukturę, Kolej, Przemysł oraz Kubaturę. Biuro Zakupów koordynuje procesy zakupowe i współpracuje z Grupą Kapitałową PORR w Polsce oraz konsorcjantami.

Twój kontakt z Biurem Zakupów PORR S.A.

Poniżej znajdują się kontakty do Kupców Wiodących (Lead Buyers) odpowiadających za zamówienia towarów i usług. Kupcy Wiodący w porozumieniu z Kupcami Regionalnymi (Local Buyers) opracowują umowy ramowe dla określonych kategorii zakupowych. Umowy te obowiązują nie tylko na terenie Polski, ale również w ramach Grupy PORR oraz wszystkich spółek zależnych.

Dorota Jozenas Aggregates and asphalts
Jan Szczubiał Łożyska, dylatacje, sprężanie, izolacje, bariery, wzmocnienie podłoża
Łukasz Banaszkiewicz Infrastruktura i przemysł, liniowe roboty branżowe, betony, spoiwa, prefabrykaty betonowe
Agnieszka Zając Infrastruktura, roboty ziemne drogowe i mostowe, robocizna
Joanna Sawicka Prace fasadowe - elewacje, stolarka okienna
Iza Malarecka Windy i stolarka drzwiowa
Robert Klimczak Stal zbrojeniowa, konstrukcje stalowe, szalunki, rusztowania, sklejka i tarcica
Jacek Radomski Materiały i usługi związane z budownictwem kolejowym

Dział Kupców Regionalnych

W przypadku regionalnych biur PORR za współprace z dostawcami odpowiadają Kupcy Regionalni (Local Buyers). Kupcy Regionalni we współpracy z kadrą budowy oraz Kupcami Wiodącymi odpowiadają za zaopatrzenie regionu w towary i usługi. Kupcy z poziomu regionalnego stanowią istotną część struktury zakupowej, czym przyczyniają się do rozwoju strategii PORR. Poza sporządzaniem lokalnych umów ramowych, Kupcy Regionalni odpowiadają również za zaopatrzenie na potrzeby projektów.

 

Region Centralny


Warszawa

Kubatura - Aneta Jach-Kołaczew, aneta.jach-kolaczew@porr.pl

Infrastruktura, Przemysł - Marek Chojnowski, marek.chojnowski@porr.pl

Infrastruktura, Kubatura, Kolej - Katarzyna Francuz-Barylska, katarzyna.francuz-barylska@porr.pl

 

Region Północ


Gdańsk

Infrastruktura, Kubatura - Jacek Młodzianowski, jacek.mlodzianowski@porr.pl

Infrastruktura - Weronika Jatkowska, weronika.jatkowska@porr.pl

Kubatura - Kamila Labak, kamila.labak@porr.pl


Świnoujście

Budownictwo Przemysłowe - Maciej Bednarczyk, maciej.bednarczyk@porr.pl

 

Region Zachód


Poznań

Kubatura - Danuta Kałużna, danuta.kaluzna@porr.pl

Kubatura - Agnieszka Zielińska, agnieszka.zielinska@porr.pl

Infrastruktura - Fryderyk Fijałkowski, fryderyk.fijalkowski@porr.pl


Wrocław

Kubatura - Agata Zasada, agata.zasada@porr.pl

Kubatura - Małgorzata Brezdeń, malgorzata.brezden@porr.pl              

Kubatura - Daria Narovlianska, daria.narovlianska@porr.pl

Kubatura - Kamila Hajłasz, kamila.hajlasz@porr.pl


Region Południe


Kraków

Kubatura, Kolej - Michał Duło, michal.dulo@porr.pl

Kubatura - Agnieszka Zużałek, agnieszka.zuzalek@porr.pl


Zabrze

Kolej - Ewa Choińska- Żabińska, ewa.zabinska@porr.pl

Zakupy Indirect

Kupiec Indirect odpowiada za zakupy niebudowlane.

Magdalena Mroczkowska Zakupy Indirect