Skip to content
Informacja Prasowa

DORACO & PORR z kontraktem na rozbudowę Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego

Wiedeń/Warszawa, 30.08.2023 – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie podpisał umowę na realizację nowego budynku kliniczno-dydaktyczno-badawczego. Ta nowoczesna inwestycja zapewni komfortowe warunki do rozwoju specjalistycznych jednostek uczelni oraz leczenia pacjentów. W drodze przetargu publicznego najkorzystniejszą ofertę o wartości blisko 519,8 mln zł brutto złożyło konsorcjum, w skład którego wchodzi Korporacja Budowlana DORACO (lider) i PORR (partner).

Podpisanie umowy, oldp: Dariusz Wietrzyński, Członek Zarządu PORR, Radosław Preiss, Vice Prezes DORACO, Konrad Jarosz, Dyrektor SPSK-1 PUM, Prof. Bogusław Machliński, Rektor PUM © PUM

„Rozwój infrastruktury medycznej jest jednym z najważniejszych wyzwań naszych czasów. W całej Europie istnieje potrzeba rozbudowy i modernizacji placówek medycznych. Dlatego jesteśmy szczególnie dumni, że możemy wnieść nasz wkład w tak ważny projekt”, powiedział Karl-Heinz Strauss, Prezes Zarządu PORR AG.

Wraz z podpisaniem umowy Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie rozpoczyna realizację kluczowej inwestycji, mającej na celu unowocześnienie i rozbudowę infrastruktury uczelni. Projekt obejmuje realizację nowego budynku kliniczno-dydaktyczno-badawczego łącznie z towarzyszącą mu infrastrukturą i kompleksowym zagospodaroweaniem terenu przy ul. Unii Lubelskiej w Szczecinie. Inwestycja zostanie zrealizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Zakończenie prac w ciągu 33 miesięcy

Konsorcjum w ramach kontraktu odpowiedzialne będzie za wykonanie dokumentacji projektowej i realizację budynku dydaktycznego, Centrum Medycyny Translacyjnej i Collegium Pharmaceuticum Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, łącznie z wykonaniem niezbędnej infrastruktury oraz zagospodarowaniem terenu w rejonie ul. Unii Lubelskiej w Szczecinie. Całkowita powierzchnia użytkowa obiektu wyniesie około 49 tys. m², którą można porównać z powierzchnią ponad siedmiu boisk piłkarskich. Prace przy inwestycji potrwają 33 miesiące. Zgodnie z planem obiekt zostanie oddany do użytku w pierwszej połowie 2026 roku.

Fakty i liczby w pigułce

Nazwa projektu: Budowa nowego budynku kliniczno-dydaktyczno-badawczego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
Scope of works: Projektuj & Buduj
Zamawiający: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Wykonawca: DORACO (lider), PORR S.A. (partner)
Wartość kontraktu: ok. 422,5 mln zł netto
Zakończenie prac I połowa 2026
Media

Tu znajdziesz wszelkie materiały dotyczące tej informacji prasowej. Masz więcej pytań? Skontaktuj się z nami. Z przyjemnością Ci na nie odpowiemy.