Skip to content
Informacja Prasowa

PORR i STRABAG przejmują część Grupy VAMED

Wiedeń, 07.05.2024 - PORR i STRABAG przejmują zarządzanie operacyjne Szpitalem Ogólnym w Wiedniu i związane z nim projekty budowlane (AKH Betriebsführung und Bauprojekte des AKH Wien), należącą do Grupy Vamed austriacką spółkę projektową oraz udziały w austriackich uzdrowiskach termalnych. Dla PORR oznacza to ekspansję w strategicznie ważnym obszarze działalności ze względu na fakt, że firma od 20 lat zajmuje się planowaniem, budową i eksploatacją placówek służby zdrowia.

PORR AG i STRABAG SE osiągnęły porozumienie w sprawie przejęcia części Grupy VAMED. Zgodnie z umową, nabyte zostaną:

  • Zarządzanie operacyjne Szpitalem Ogólnym w Wiedniu i związane z nim projekty budowlane (w ramach spółek zależnych VKMB i VKP)
  • Austriacka spółka projektowa VAMED (w ramach VSG i jej spółek zależnych)
  • Udziały w austriackich uzdrowiskach termalnych

Sprzedającym jest spółka VAMED AG, której większościowym akcjonariuszem jest niemiecki koncern Fresenius SE & Co. KGaA. Pakiet nie obejmuje działalności projektowej poza Austrią, działalności w zakresie obsługi szpitalnej ani spółki VAMED Postakut, w szczególności oferowanych przez nią usług rehabilitacyjnych, która została niedawno sprzedana na rzecz PAI Partners.

Przejęcie nastąpi za pośrednictwem wspólnej spółki holdingowej, w której PORR AG i STRABAG SE miały będą po 50% udziałów, pod warunkiem zatwierdzenia transakcji przez radę nadzorczą STRABAG SE. Cena zakupu po stronie PORR wynosi 45 mln euro i zostanie zapłacona w ratach. Transakcja podlega również zatwierdzeniu przez właściwe organa ochrony konkurencji.

Kompleksowy projekt zarządczy

Zdaniem Prezesa Zarządu Grupy PORR PORR Karla-Heinza Straussa, przejęcie to stanowi logiczny krok w kierunku ekspansji w strategicznym dla firmy obszarze działalności. „PORR jest i pozostanie firmą budowlaną skupiają się głównie na budownictwie infrastrukturalnym. Ponieważ jednak jesteśmy spółką, która poważnie traktuje swoją odpowiedzialność wobec społeczeństwa, nasze zaangażowanie wykracza znacznie dalej. To właśnie dlatego PORR od 20 lat zajmuje się planowaniem, budową i kompleksową eksploatacją placówek służby zdrowia. Mamy duże doświadczenie w tej dziedzinie,” mówi Strauss. „Bardzo cieszymy się z możliwości współpracy z miastem Wiedeń w zakresie zarządzania operacyjnego Szpitalem Ogólnym w Wiedniu i związanych z nim projektów budowlanych - jesteśmy świadomi wielkiej odpowiedzialności, jaka na nas spoczywa,” dodaje.

Zarządzanie budową i eksploatacją szpitali i placówek służby zdrowia stanowi jedno z najbardziej kompleksowych zadań. Opracowanie projektu, planowanie, budowa i eksploatacja są ze sobą ściśle powiązane, a dobrze funkcjonujący szpital wymaga dogłębnej wiedzy we wszystkich tych obszarach.

PORR jest już zaangażowany w prace dotyczące łącznie ośmiu klinik i placówek służby zdrowia jako udziałowiec w Hospitals Group. Celem Hospitals Group jest zapewnienie specjalistycznej, popartej wieloletnim doświadczeniem w pracy z licznymi placówkami służby zdrowia, wiedzy w całym łańcuchu wartości, począwszy od wstępnego pomysłu na projekt po jego wdrożenie. PORR zarządza kilkoma klinikami we współpracy z zakładami ubezpieczeń społecznych. Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: hospitals.at

 

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z:

Melanie Manner
Rzecznik Prasowy
PORR AG
T +43 50 626 5867
comms@porr-group.com

Tamara Weixelbaum
Kierownik Działu Komunikacji Grupy
PORR AG
T +43 50 626 1727
comms@porr-group.com

Lisa Galuska
Dyrektor Działu Relacji Inwestorskich
PORR AG
T +43 50 626 1765
ir@porr-group.com

Media

Tu znajdziesz wszelkie materiały dotyczące tej informacji prasowej. Masz więcej pytań? Skontaktuj się z nami. Z przyjemnością Ci na nie odpowiemy.