Skip to content
Informacja Prasowa

PORR po raz kolejny otrzymał status Prime

Wiedeń, 17.10.2022 - Druga co do wielkości austriacka firma budowlana PORR po raz drugi z rzędu uzyskała status Prime od renomowanej agencji ratingowej z obszaru zrównoważonego rozwoju ISS ESG. Wiodąca pozycja PORR jako jednego z najbardziej zrównoważonych przedsiębiorstw w swojej branży i na swoich rynkach macierzystych została tym samym po raz kolejny potwierdzona.

„To wielkie osiągnięcie świadczy o naszym zaangażowaniu w proaktywny zrównoważony rozwój i transparentność” - powiedział Karl-Heinz Strauss, Prezes Zarządu PORR. „Postawiliśmy na pragmatyczne, ale bardzo skoncentrowane podejście - całkowicie zgodne z naszą strategią <<Green and Lean>>. Bo przyszłość można budować w sposób zrównoważony”.

Głównym elementem strategii „Green and Lean” są jej ambitne cele klimatyczne. PORR skupia się na aktywnym zarządzaniu energią i emisjami, a także na rozszerzeniu recyklingu w ramach gospodarki cyrkularnej, a wszystko to przy jednoczesnej digitalizacji i usprawnieniu procesów. To zaangażowanie zostało teraz ponownie docenione przez międzynarodową agencję ratingową ISS ESG.

Lider w branży

Zewnętrzne oceny pod kątem wskaźników ESG dokonywane przez agencje ratingowe są ważnymi narzędziami, które pozwalają każdemu interesariuszowi sprawdzić przebieg zarządzania zrównoważonym rozwojem. ISS przyznaje status Prime firmom uznanym za liderów w swojej branży. Analizowanych jest ponad 100 kryteriów w filarach: Środowisko (E), Społeczna odpowiedzialność (S) i Ład korporacyjny (G). PORR otrzymał bardzo wysoką ocenę branżową C+ znacznie wyprzedzając inne firmy budowlane.

Dla CEO PORR Karla-Heinza Straussa dalsze rozszerzanie strategii „Green and Lean” jest niezbędne. PORR postawił sobie ambitne cele - obejmują one stopniową dekarbonizację procesów budowlanych i zwiększony nacisk na gospodarkę o obiegu zamkniętym. „Oczywiście same piękne słowa nie wystarczą. ESG stało się kluczowym zagadnieniem dla naszej branży: nasi klienci i inwestorzy żądają od nas podjęcia konkretnych i przejrzystych działań”.

Media

Tu znajdziesz wszelkie materiały dotyczące tej informacji prasowej. Masz więcej pytań? Skontaktuj się z nami. Z przyjemnością Ci na nie odpowiemy.