Skip to content
Informacja Prasowa

PORR przedstawia mocne wstępne wyniki za rok 2022 i potwierdza pozytywną prognozę

  • Portfel zamówień wzrósł do 8,2 mld EUR
  • Silny wzrost produkcji (+8,7 %) i przychodów (+11,9 %)
  • Zgodna z oczekiwaniami solidna marża zysku brutto (EBT)
  • Optymistyczna prognoza na rok 2023
     

Wiedeń, 28.02.2023 – Wstępne wyniki operacyjne i finansowe PORR ukazują doskonały bilans: PORR osiągnął istotny wzrost zarówno produkcji jak i portfela zamówień. Dzięki wzrostowi marży zysku brutto (EBT) PORR kontynuuje realizowanie wyznaczonych celów.

„Rok 2022 był dla PORR bardzo pozytywny”, powiedział Prezes Zarządu PORR Karl-Heinz Strauss. „We wszystkich obszarach naszej działalności osiągnęliśmy poprawę – i to w bardzo złożonym otoczeniu gospodarczym przy rosnącej inflacji”.  PORR jako firma budowlana ze szczególnymi kompetencjami w infrastrukturze korzysta z dużego popytu w tym segmencie budownictwa. 

W roku obrotowym 2022 PORR zwiększył swoją produkcję o 8,7% do poziomu 6.226 mln EUR. Przychody wzrosły o 11,9% do poziomu 5.786 mln EUR. Duże znaczenie odegrały projekty kolejowe realizowane w Austrii, między innymi w technologii nawierzchni bezpodsypkowej Slab Track oraz duże projekty w Rumunii. Austria pozostaje najważniejszym rynkiem z udziałem 45,8%, kolejne miejsca zajmują Niemcy i Polska. Odnotowano pozytywne wyniki także w zakresie rentowności. Marża EBT 1,8% zapewniła za rok 2022 wynik o 28,9% lepszy niż w poprzednim roku.

Portfel zamówień osiągnął poziom 8.204 mln EUR, co stanowi nowy rekord, osiągnięty dzięki wzrostowi o 5,7% we wszystkich segmentach. Po raz kolejny portfel zamówień przekracza wartość rocznych przerobów. Poziom przyjętych zamówień wzrósł o kolejne 3,8% do kwoty w wysokości 6.659 mln EUR. Wśród najważniejszych nowych zamówień pozyskanych w 2022 roku znalazł się szereg projektów budownictwa przemysłowego. Największym z nich jest rozbiórka i budowa nowych części fabryki BMW w Monachium. Kolejne nowe zamówienia obejmują dwa nowe wielkoskalowe centra danych w Berlinie i w Jawczycach oraz nową siedzibę Polskich Sieci Energetycznych (PSE) w Polsce.

W oparciu o aktualne dane Zarząd przewiduje na rok obrotowy 2023 produkcję co najmniej na poziomie roku ubiegłego oraz dalszy wzrost wyniku.  Założenia dotyczące dalszego przebiegu działalności opierają się na aktualnych celach w poszczególnych obszarach oraz szansach i ryzykach pojawiających się na poszczególnych rynkach.

Ostateczne wyniki oraz pierwszy raport zintegrowany, obejmujący raport roczny i raport zrównoważonego rozwoju, PORR opublikuje 30 marca 2023.

Media

Tu znajdziesz wszelkie materiały dotyczące tej informacji prasowej. Masz więcej pytań? Skontaktuj się z nami. Z przyjemnością Ci na nie odpowiemy.