Skip to content
Informacja Prasowa

PORR rozważa emisję obligacji hybrydowych

Wynik za trzeci kwartał okazał się silnym motorem wzrostu

  • Koncentracja na optymalizacji bilansu
  • Docelowy wskaźnik kapitału zakładowego oczekiwany na poziomie 20-25%
  • Perspektywy na 2023 r. pozostają optymistyczne

Wiedeń, 29.11.2023 r. W ramach optymalizacji struktury kapitałowej, spółka PORR rozważa obecnie emisję obligacji hybrydowych w roku obrotowym 2024, w tym możliwość oferty skupu obligacji hybrydowych wydanych w latach 2020-2021. Transakcję obsługują Raiffeisen Bank International AG i M.M. Warburg & CO (AG & Co.) KGaA.

Bilans spółki PORR może zostać w przyszłym roku dodatkowo wzmocniony dzięki potencjalnej emisji obligacji hybrydowych. „Po osiągnięciu niezwykle satysfakcjonujących wyników za trzeci kwartał 2023 r., chcielibyśmy teraz zrobić ważny krok w kierunku finansowania długoterminowego,” powiedział Karl-Heinz Strauss, Prezes Zarządu Grupy PORR. „Dzięki środkom na rachunkach bankowych i liniom kredytowym wynoszącym obecnie około 737 mln EUR, nasza pozycja pod względem płynności już jest silna, a docelowe refinansowanie obligacji hybrydowych wyemitowanych w latach 2020-2021 pozwoli również stworzyć dla naszego przyszłego rozwoju biznesowego niezawodną strukturę kapitałową”.

W ramach realizowanej przez PORR proaktywnej strategii finansowej, kroki w kierunku refinansowania podejmowane są zgodnie z planem co najmniej rok przed datą pierwszego wezwania. Emisja standardowych rynkowych obligacji hybrydowych zależy od aktualnej sytuacji na rynku i podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą. W ramach przyszłego programu PORR 2025, spółka nadal będzie dążyć do osiągnięcia wskaźnika kapitału zakładowego na poziomie 20-25%.

W opinii PORR, perspektywy na rok 2023 pozostają optymistyczne. Dzięki portfelowi niezrealizowanych jeszcze zamówień o wartości 8,7 mld EUR na dzień 30 września 2023 r., harmonogram prac jest w znacznym stopniu wypełniony. Opierając się na tych danych i bieżącym rozwoju produkcji PORR, Zarząd oczekuje, że produkcja w roku obrotowym 2023 wyniesie między 6,5 a 6,7 mld EUR, a zysk przed opodatkowaniem będzie na poziomie 125-130 mln EUR.

 

Niniejszy komunikat nie jest prospektem emisyjnym i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty kupna ani zapisu na papiery wartościowe. Nie stanowi też analizy finansowej, porady ani rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych. Omawiane papiery wartościowe nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie żadnych zagranicznych przepisów dotyczących papierów wartościowych, w tym amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późniejszymi zmianami, przez jakikolwiek zagraniczny organ ds. papierów wartościowych i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki („USA”) bez rejestracji lub zwolnienia z określonych w Ustawie o papierach wartościowych wymogów rejestracyjnych. Niniejszy komunikat nie jest przeznaczony do rozpowszechniania w Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie, Japonii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której dystrybucja lub rozpowszechnianie byłoby niezgodne z prawem i nie może być rozpowszechniany ani przekazywany do powszechnie dostępnych publikacji w Stanach Zjednoczonych.

 

Niniejszy komunikat prasowy można znaleźć również na platformie PORR Newsroom, klikając tutaj.

 

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z wymienionymi poniżej osobami:

Karl-Heinz Strauss
Dyrektor generalny
PORR AG
T +43 50 626 1001
comms@porr-group.com

Klemens Eiter
Dyrektor ds. finansowych
PORR AG
T +43 50 626 1004
comms@porr-group.com

 

Osoba odpowiedzialna za kontakty z prasą:

Melanie Manner
Rzeczniczka prasowa i osoba odpowiedzialna za relacje z mediami
PORR AG
T +43 50 626 5867
comms@porr-group.com

 

Skarbnik:

Stefano Grassi
Zastępca dyrektora ds. skarbu grupy
PORR AG
T +43 50 626 1829
stefan.ondra@porr.at

 

Media

Tu znajdziesz wszelkie materiały dotyczące tej informacji prasowej. Masz więcej pytań? Skontaktuj się z nami. Z przyjemnością Ci na nie odpowiemy.