Skip to content
Informacja Prasowa

PORR wykonawcą modernizacji dwóch kolejnych nabrzeży w Porcie Gdańsk

Warszawa, 21.03.2024 – PORR S.A. podpisał umowę z Portem Gdańsk na modernizację Nabrzeży – Rudowego i Bytomskiego. Łączna długość nabrzeży objętych przebudową to ponad 450 m. Inwestycja jest częścią większego projektu, który został dofinansowany z instrumentu „Łącząc Europę” na lata 2021-2027 (CEF 2). Łączna wartość podpisanych umów na realizację robót budowlanych wynosi 142 mln zł brutto, z czego 51 mln zł przypada na nabrzeże Bytomskie, a 91 mln zł – na Rudowe. Inwestycja ma zostać zakończona w ciągu niespełna 2 lat.

© Port Gdańsk

Rozbudowa Nabrzeża Rudowego III obejmie odcinek o długości 232,5 m i 18-metrowy odcinek Nabrzeża Administracyjnego. W ramach projektu zostanie wykonane nowe nabrzeże o konstrukcji płytowej wsparte na ruszcie z żelbetowych pali, z przednią stalową kombinowaną ścianką szczelną. Na nabrzeżu pojawi się też tor kolejowy o długości 265 m. W wyniku prac czerpalnych część Basenu Górniczego zostanie pogłębiona do 11,20 m (obecnie od 6,1 do 10,2 m).

W przypadku Nabrzeża Bytomskiego modernizacja obejmie dwa odcinki: część płytową o długości ok. 143 m i część skarpową o długości 60 m. Dzięki temu zadaniu nabrzeże zostanie wydłużone do 203 m w wyniku zalądowienia 60 m nabrzeża skarpowego. Tak jak i Rudowe, nowe Nabrzeże Bytomskie będzie miało konstrukcję płytową wspartą na ruszcie z żelbetowych pali, z przednią stalową kombinowaną ścianką szczelną. Na nabrzeżu zostanie wykonana nawierzchnia z betonu cementowego zbrojonego zbrojeniem rozproszonym. W wyniku prac czerpalnych części przy nabrzeżu zostaną pogłębione do 10,20 m (obecnie ok. 6 m).

W przypadku obu nabrzeży zostanie wybudowana również nowa sieć wodociągowa, kanalizacja deszczowa z systemem podczyszczania, sieć elektroenergetyczna i nowe energooszczędne oświetlenie. Nabrzeża zostaną wyposażone w odbojnice punktowe i pachoły cumownicze o nośności 100T. Konstrukcja nabrzeży ma być przygotowana do późniejszego wdrożenia systemu zasilania statków z lądu podczas postoju – tzw. OPS.

Fakty i liczby w pigułce:

Rodzaj projektu: Modernizacja Nabrzeży Bytomskiego i Rudowego
Zakres prac: Buduj
Zamawiający: Port Gdańsk
Wykonawca: PORR S.A. 
Wartość projektu: 142 miliony złotych brutto
Termin realizacji: 2 lata
Media

Tu znajdziesz wszelkie materiały dotyczące tej informacji prasowej. Masz więcej pytań? Skontaktuj się z nami. Z przyjemnością Ci na nie odpowiemy.