Skip to content
Informacja Prasowa

PORR z mocnym trzecim kwartałem

Wysoki wzrost zamówień w pierwszych dziewięciu miesiącach 2023 r

  • Wzrost przychodów o 7,5%, wartość produkcji 4,8 mld EUR
  • Wzrost liczby zamówień o 14,7% do wartości 5,3 mld EUR
  • Wysoki portfel zamówień o wartości 8,7 mld EUR (wzrost o 10,6%)
  • Wzrost wyniku EBT do 68 mln EUR
  • Potwierdzone prognozy na 2023
    • o Produkcja od 6,5 mld EUR do 6,7 mld EUR
    • o Poprawa wyniku EBT z 125 mln EUR do 130 mln EUR

Wiedeń, 23.11.2023 – Z portfelem zamówień o wartości 8,7 mld EUR po pierwszych trzech kwartałach 2023 r., Grupa PORR z optymizmem patrzy w przyszłość. Rozbudowa infrastruktury w Europie, przyspieszona przez transformację energetyczną, przekłada się na wzrost liczby projektów. Znajduje to odzwierciedlenie w poprawie wyniku EBT, który wzrósł do 68 mln EUR.

"Inwestycje z zakresu inżynierii lądowej są głównym motorem wzrostu na naszych rynkach macierzystych, podczas gdy budownictwo przemysłowe działa jako stabilizator w obszarze kubatury. Nasze doświadczenie w budownictwie i oferowanie nieporównywalnie szerokiego zakresu usług pozwoliło nam osiągnąć znakomite wyniki w pierwszych trzech kwartałach tego roku", mówi Karl-Heinz Strauss, Prezes Zarządu Grupy PORR.

Dzięki swoim kompetencjom budowlanym i rozległemu doświadczeniu w prowadzeniu inwestycji infrastrukturalnych, PORR osiągnął solidny wzrost w ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy. Produkcja wzrosła o 6,1% do 4 801 mln EUR, co przełożyło się na wzrost przychodów o 7,5%. PORR był w stanie zwiększyć produkcję w większości segmentów. Szczególnie silny wzrost odnotowano w budownictwie kubaturowym oraz infrastrukturalnym w Polsce, a także w budownictwie kolejowym i inżynierii budowlanej w Austrii oraz inżynierii lądowej w Rumunii.

Wartość zamówień wzrosła o 14,7%, osiągając łączną wartość 5 298 mln EUR, przy czym największe nowe zamówienia dotyczyły budownictwa infrastrukturalnego. Obejmują one budowę tunelu bazowego Brenner LOT H53 oraz tunelu ElbX dla linii energetycznej SuedLink w Niemczech. PORR wykorzystał również swoje doświadczenie w zakresie inżynierii lądowej, realizując rozbudowę elektrowni szczytowo-pompowych Ebensee w Austrii i Forbach w Niemczech.
W obszarze kubatury, PORR rozpoczął budowę nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu i rozbudowę Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, a także DC Tower 2 z powierzchnią biurową i mieszkalną w Wiedniu. Do głównych projektów w obszarze budownictwa przemysłowego PORR należą obecnie budowa tzw. clean room w centrum innowacji fabryki AIXTRON w Niemczech i ams OSRAM w Austrii. Portfel zamówień na koniec trzeciego kwartału wyniósł 8 701 mln EUR, co stanowi wzrost o 10,6%.

Koszty pod kontrolą - wzrost zysków do 68 mln EUR

Zgodnie z oczekiwaniami, koszty większości materiałów budowlanych odnotowują spadki. Oznaczało to, że PORR był w stanie zmniejszyć wydatki na materiały o 8,5 mln EUR, pomimo wzrostu produkcji. Ogólnie rzecz biorąc, koszty materiałów i innych powiązanych usług rosły o 6,5% wolniej niż przychody - ich udział w przychodach zmniejszył się zatem o 0,6 p.p.

PORR może być zadowolony z solidnego wzrostu zysków. EBITDA wzrosła o 17,2 mln EUR do 229,5 mln EUR. Zysk przed opodatkowaniem (EBT) wzrósł o 18,2% do 68 mln EUR. Marża EBT w stosunku do produkcji wyniosła 1,4% i była o 0,1 p.p. wyższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Wysokość kapitału własnego na poziomie 19,4%, zadłużenie netto stabilne

Aktywa ogółem wzrosły o 0,9% do 4 183,3 mln EUR na dzień 30 września 2023 roku. Szczególnie cieszy wzrost kapitału własnego o 10,9 mln EUR (+1,4%), w porównaniu z końcem poprzedniego roku, do 809,9 mln EUR. Zwiększyło to wskaźnik kapitału własnego do 19,4% (+0,1 p. p.), pomimo sezonowego charakteru działalności budowlanej. PORR ocenia obecnie strukturę kapitału własnego i analizuje możliwe optymalizacje na rok obrotowy 2024, w szczególności w obszarze kapitału hybrydowego.

Zadłużenie netto wzrosło do 236,6 mln EUR. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty wyniosły 353,6 mln EUR na dzień sprawozdawczy (31 grudnia 2022 r.: 655,8 mln EUR). Rezerwa płynności (w tym dostępne linie gotówkowe) wyniosła około 737 mln EUR.

Pozytywne prognozy na 2023 rok utrzymane

Karl-Heinz Strauss, Prezes Zarządu Grupy PORR: “Popyt na zrównoważone budownictwo jest silniejszy niż kiedykolwiek. Budownictwo infrastrukturalne jest siłą napędową wzrostu branży w całej Europie. Ogólnounijne wysiłki związane z dekarbonizacją, zrównoważoną mobilnością i transformacją energetyczną przyspieszają ten wzrost. Dzięki szerokiemu zakresowi usług w budownictwie kubaturowym i przemysłowym, a także doświadczeniu w inżynierii lądowej i budownictwie infrastrukturalnym, PORR jest szczególnie dobrze przygotowany na przyszłość dzięki swojej strategii Green and Lean".

Z portfelem zamówień w wysokości 8 701 mln EUR, najbliższa przyszłość zapowiada się stabilnie. W oparciu o te dane i obecne wyniki produkcyjne PORR, Zarząd prognozuje, że rok obrotowy 2023 Grupa zakończy z wynikiem produkcji w przedziale od 6,5 mld EUR do 6,7 mld EUR, a wysokość zysku przed opodatkowaniem osiągnie od 125 mln EUR do 130 mln EUR.

Ocena wyników działalności opiera się na realizacji bieżących celów w poszczególnych segmentach, a także uwzględnia szanse i zagrożenia pojawiające się na poszczególnych rynkach. Jeśli sytuacja geopolityczna ponownie się pogorszy, na przykład w odniesieniu do dostaw energii, może to mieć negatywny wpływ na działalność biznesową firmy. Każda ocena rozwoju gospodarczego podlega zatem ryzyku prognozowania.
 

Dane i liczby w pigułce

Kluczowe wskaźniki efektywności  (w mln EUR)

1-9/2023

% ∆

1-9/2022

Produkcja1

4,801

6.1 %

4,525

Poziom zatrudnienia

20,512

1.8 %

20,140

Stan zamówień

8,701

10.6 %

7,863

Realizowane zamówienia

5,298

14.7 %

4,617

Przychody

4,460.1

7.5 %

4,150.4

EBITDA

229.5

8.1%

212.2

EBT

68.0

18.2 %

57.5

Zysk za okres

49.7

14.5 %

43.4

Zysk na jedną akcję (w EUR)

1.05

45.8 %

0.72


Wskaźniki bilansowo-finansowe (w mln EUR)


30.09.2023


% ∆


30.09.2022

Aktywa ogółem

4,183

0.6 %

4,159

Kapitał własny

810

5.3 %

769

Wskaźnik kapitału własnego

19.4 %

0.9 PP

18.5 %

Stan zadłużenia netto

237

24.5 %

190

Produkcja obejmuje wartość produkcji wszystkich spółek oraz konsorcjów (skonsolidowaną w pełni, metodą kapitałową, proporcjonalną lub podporządkowaną) zgodnie z wysokością udziału PORR AG.

Raport za Q3 2023 w formie pliku do pobrania znajduje się tutaj.
 

W przypadku pytań, prosimy o kontakt:

Karl-Heinz Strauss
CEO
PORR AG
T +43 50 626 1001
comms@porr-group.com

Klemens Eiter
CFO
PORR AG
T +43 50 626 1004
comms@porr-group.com

 

Kontakt dla mediów:

Melanie Manner
Rzecznik Prasowy Spółki
PORR AG
T +43 50 626 5867
comms@porr-group.com

 

Kontakt dla Inwestorów:

Lisa Richter
Kierownik Relacji Inwestorskich
PORR AG
T +43 50 626 1765
ir@porr-group.com

 

Media

Tu znajdziesz wszelkie materiały dotyczące tej informacji prasowej. Masz więcej pytań? Skontaktuj się z nami. Z przyjemnością Ci na nie odpowiemy.