Skip to content
Informacja Prasowa

SKYSAWA uzyskała certyfikat BREEAM na poziomie Outstanding

Warszawa, 30.05.2023 – Budynek B warszawskiego kompleksu biurowo-handlowego SKYSAWA otrzymał certyfikat BREEAM na poziomie Outstanding, uzyskując jeden z najwyższych wyników w Polsce – 95,6%. Tak doskonały wynik to efekt współpracy głównego wykonawcy PORR S.A. z firmą doradczą JW+A specjalizującą się w zrównoważonym i ekologicznym budownictwie, która zaowocowała szeregiem wysoko punktowanych działań, które przełożyły się na tak znakomity wynik.

Biurowiec SKYSAWA © PORR S.A.

Ścisła współpraca głównego wykonawcy z firmą doradczą na każdym etapie realizacji to jedna z kategorii punktowanych w klasyfikacji BREEAM. Z tego powodu przy budowie kompleksu SKYSAWA wspólne działania PORR i JW+A mające na celu ograniczenie negatywnego wpływu powstającego obiektu na środowisko rozpoczęły się już na początkowym etapie budowy i trwały aż do zakończenia całego procesu.

- Jako Generalny Wykonawca jesteśmy świadomi naszego wpływu na środowisko. Realizując konstrukcję staramy się, aby spełniała ona nie tylko kryteria techniczne i projektowe, ale również zasady zrównoważonego budownictwa. SKYSAWA jest dowodem na to, że jest to możliwe – drapacz chmur, zbudowany w rekordowe 36 miesięcy, uzyskał doskonały wynik certyfikacji BREEAM. Oczywiście nie byłoby to możliwe bez zaangażowania wszystkich stron, w tym przede wszystkim zrozumienia i wsparcia inwestora – podkreślił Dariusz Wietrzyński, Członek Zarządu PORR S.A. odpowiedzialny za budownictwo kubaturowe.

Jednym z pierwszych przedsięwzięć było należyte zabezpieczenie znajdującej się na terenie inwestycji zieleni. Podjęte wspólnie z ekologiem działania polegały na wdrożeniu rozwiązań, które nie tylko ochronią zieleń, ale także zapewnią jej jak najlepsze warunki do dalszego rozwoju w trakcie budowy. Kolejnym krokiem było wdrożenie rozwiązań do prowadzenia robót budowlanych, które umożliwiły recykling i ponowne wykorzystanie odpadów budowlanych na poziomie ponad 95%. Właściwe gospodarowanie zasobami i ponowne wykorzystanie odpadów to jedno z rozwiązań rekomendowanych przez JW+A, które przyczynia się do poziomu ekologicznej odpowiedzialności budynku, a tym samym do dodatkowej punktacji w certyfikacji.

Ponadto monitorowano zaopatrzenie w materiały budowlane. JW+A wraz z firmą PORR i zewnętrznym rzeczoznawcą zadbali o to, aby materiały dostarczane na plac budowy były kupowane od dostawców posiadających certyfikaty środowiskowe. Jest to wymagająca kategoria BREEAM dla uzyskania wyższego wyniku certyfikacji. Cały proces polegał na bieżącym monitoringu i comiesięcznych raportach potwierdzających wdrożenie proekologicznych rozwiązań w procesie budowlanym.

- Projekt był niezwykle wymagający, a oczekiwania inwestora, Polskiego Holdingu Nieruchomości, od początku były postawione na wysokim poziomie. SKYSAWA to reprezentacyjny budynek zlokalizowany w ścisłym centrum Warszawy. Budynek musiał nie tylko wpisywać się w otoczenie, ale także spełniać liczne wymogi zrównoważonego rozwoju i być przyjazny dla użytkownika – mówi Błażej Szymczyński, Associate Director w JW+A.

Dzięki silnemu skupieniu się inwestora na celu i determinacji do wspólnego osiągnięcia sukcesu – sprawiliśmy, że budynek jest naprawdę zrównoważony i rzeczywiście spełnia wszystkie początkowe założenia – dodaje Ewelina Ulanicka, specjalista ds. budownictwa ekologicznego i BREEAM Team Leader w JW+A.

Listę ekologicznych rozwiązań zastosowanych w samym budynku otwiera instalacja wodno-kanalizacyjna, wentylacyjna i elektryczna dostosowana do wymagań certyfikatu BREEAM. W efekcie w budynku zainstalowano windy z systemem stand-by i energooszczędnym oświetleniem, a także odpowiednie oświetlenie zewnętrzne minimalizujące zanieczyszczenie światłem. Zastosowano również wodooszczędne urządzenia sanitarne oraz systemy monitorowania zużycia i wycieków wody. Dodatkowo wybudowano zbiornik retencyjny do zbierania wody deszczowej. Dzięki wdrożeniu tych rozwiązań Budynek B kompleksu SKYSAWA uzyskał maksymalne noty w kategoriach gospodarka wodna, zagrożenie powodziowe oraz gospodarka wodami opadowymi.

Jednym z końcowych etapów zagospodarowania było nasadzenie rodzimej zieleni w obrębie terenu. Jego wybór był zgodny z zaleceniami wykwalifikowanego ekologa. Następnie sporządzono wieloletni plan opisujący właściwą pielęgnację roślinności otaczającej budynek. Wszystkie rozwiązania z zakresu zieleni miały aż 7% udziału w ogólnej punktacji certyfikacji.

Jednym z obszarów, za który SKYSAWA B uzyskała maksymalną liczbę punktów, jest kategoria dotycząca organizacji transportu wokół budynku. Obiekt zapewnił infrastrukturę dla rowerzystów - liczne miejsca postojowe dla rowerów, schowki dla ich użytkowników oraz prysznice. Dodatkowo w obrębie osiedla pojawiły się wyznaczone miejsca do ładowania pojazdów elektrycznych.

Media

Tu znajdziesz wszelkie materiały dotyczące tej informacji prasowej. Masz więcej pytań? Skontaktuj się z nami. Z przyjemnością Ci na nie odpowiemy.