Skip to content

Drogowa Trasa Średnicowa

Fakty i liczby
Wykonawca Eurovia S.A. (Leiter) und PORR S.A.
Zleceniodawca DTŚ S.A.
Lokalizacja Gliwice - Polska
Typ projektu Budownictwo drogowe
Czas realizacji 12.2012 - 11.2015

Drogowa Trasa Średnicowa - kluczowa dla Śląska

Cała trasa DTŚ ma 31,3 kilometrów i tworzy połączenie drogowe śródmiejskich części sześciu miast: Katowic, Chorzowa, Świętochłowic, Rudy Śląskiej, Zabrza oraz Gliwic. Otwarcie gliwickiego - 5,6 kilometrowego - odcinka DTŚ, realizowanego przez konsorcjum Eurovia (Lider) i PORR SA zwieńczyło tę strategiczną dla południowego regionu Polski inwestycję.

Ten rejon Śląska stanowi ważny węzeł komunikacyjny, usytuowany na przecięciu dwóch traktów o znaczeniu europejskim - autostrad A1 i A4. Przebiegająca na kierunku Wschód-Zachód DTŚ, posiada powiązania z zewnętrznym układem komunikacyjnym, kluczowym dla tego regionu.

Realizacja odcinka G2 była bardzo dużym wyzwaniem, zarówno technicznym jak i logistycznym. Stopień jego skomplikowania powodował znaczne problemy koordynacyjne, którym mogli podołać jedynie doświadczeni wykonawcy. Wystarczy wspomnieć, że na realizowanym przez konsorcjum 5,6 - kilometrowym odcinku o roboczej nazwie „G2” skumulowano aż 13 obiektów inżynieryjnych, z siedmioma węzłami drogowymi. O skali przedsięwzięcia może świadczyć porównywalny odcinek biegnącej równolegle ale przez mniej zurbanizowane tereny autostrady A4 gdzie znajdują się jedynie dwa węzły. Wybudowanie tak dużej ilości bezkolizyjnych skrzyżowań drogowych idealnie rozwiązuje problemy komunikacyjne miasta, a dzięki połączeniu – poprzez drogę DK88 – z autostradą A4, jeszcze bardziej zwiększa jego atrakcyjność logistyczną. Wybudowana droga posłuży mieszkańcom aglomeracji, którzy bez problemu będą mogli dotrzeć do licznych parków przemysłowych na obrzeżach miasta czy atrakcji turystycznych, kulturowych i sportowych w jego centrum.

W ramach realizacji tego kontraktu jednym z najtrudniejszych zadań należało uzgodnienie etapowania robót uwzględniającego czasową organizację ruchu. Etapowanie robót musiało być dostosowane do cyklu uzgodnionych wyłączeniami z właścicielami sieci energetycznych, c.o., teletechnicznych, co miało bezpośredni wpływ na terminy realizacji robót konstrukcyjnych. PORR wniósł znaczący wkład w proces projektowania rozwiązań technicznych, które wdrożono do realizacji za zgodą Zamawiającego. Najtrudniejszy odcinek (tunel i mury oporowe) realizowany był w rejonie gęstej zabudowy miejskiej, gdzie brakowało dostępnych placów składowych, dróg technologicznych dla potrzeb budowy.

Efektem pracy PORR poza trasą drogową  i obiektami inżynieryjnymi - jest również „uwolnienie” w samym centrum miasta ok 1,5 hektara terenów, które poprzez swoje funkcje, w tym rekreacyjne, odmieniły zupełnie dotychczasowy wizerunek Gliwic.