Skip to content

Modernizacja zbiornika Nysa

Fakty i liczby
Wykonawca PORR S.A. (lider), Metrostav A.S.
Zleceniodawca Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Lokalizacja Nysa - Polska
Typ projektu Budownictwo hydrotechniczne
Czas realizacji 01.2013 - 05.2016

Poskromienie żywiołu – modernizacja zbiornika Nysa

Zwiększenie stopnia ochrony przeciwpowodziowej doliny Nysy Kłodzkiej, a także wspomaganie ochrony przeciwpowodziowej doliny Odry było głównym celem projektu przebudowy zbiornika wodnego w Nysie. Efekty realizowanego przez konsorcjum na czele z PORR kontraktu odczują przede wszystkim mieszkańcy Nysy, Otmuchowa,  Lewina Brzeskiego oraz Wrocławia. Po zakończeniu prac bezpośrednio ochroną przeciwpowodziową objętych zostanie ok. 52 tys. mieszkańców miasta Nysy i jej okolic, zamieszkujących obszar o powierzchni ca 21,7 tys. ha. Pośrednią ochroną przeciwpowodziową objętych zostanie ok. 728 tys. mieszkańców, zamieszkujących obszar ok. 72,9 tys. ha.

Zbiornik ma także znaczenie gospodarcze. Zoptymalizuje on gospodarowanie wodą w obrębie zespołu zbiorników kaskady Nysy Kłodzkiej. Umożliwi także spływ wielkich wód poniżej zbiornika wodnego Nysa poprzez udrożnienie koryta rzeki Nysy Kłodzkiej. Dodatkowo sterowanie wszystkimi systemami infrastruktury będzie prostsze z uwagi na automatyzację sterowania pozwalającą na zdalne monitorowanie i sterowanie pracą obiektów.

Modernizacja była jednym z najbardziej spektakularnych przedsięwzięć oraz skomplikowanych inwestycji branży hydrotechnicznej zrealizowanych w ostatnich latach w Polsce, zarówno pod względem technologicznym, jak i logistycznym.

Była ona prowadzona na czynnym zbiorniku, przy utrzymaniu ciągłości przepływu wód. Duży stopień skomplikowania projektu w Nysie wymagał zmierzenia się m.in. z koniecznością zarządzania i koordynacji w obszarze dużej liczby powiązań interesariuszy na wewnątrz i zewnątrz, czy realizacją w podziale na podprojekty niezależnie nadzorowane przez kierowników podprojektów.

Zbiornik w Nysie zaliczany do I klasy budowli hydrotechnicznych o powierzchni 3253 km2. Powierzchnia zalewu zbiornika wynosi około 2080 ha o pojemności 123 mln m3. od czoła zabezpieczona poprzez zaporę ziemną czołową, w kształcie podkowy o parametrach wysokość – 13,6 m, szerokość w koronie – 5 m, długość – ponad 5 km. Budowla upustowa składa się z 4-przęsłowego jazu betonowego zamykanego segmentami. W filarach jazu znajdują się dwie turbiny energetyczne.

Do filmu