Skip to content

Most im. Tadeusza Mazowieckiego, Rzeszów

Fakty i liczby
Wykonawca PORR Polska Infrastructure S.A.
Zleceniodawca Urząd Miasta Rzeszów
Lokalizacja Rzeszów - Polska
Typ projektu Budownictwo mostowe, Budownictwo drogowe
Czas realizacji 07.2014 - 09.2015

Most jako nowy punkt orientacyjny na mapie miasta

Nowy most drogowy przekraczający rzekę Wisłok został ukończony pod koniec 2015 r. Ta kluczowa dla Podkarpacia inwestycja została zbudowana w rekordowym czasie 15 miesięcy. Most jest jednym z bardziej spektakularnych obiektów w Polsce. Nie tylko dał mieszkańcom Rzeszowa możliwość szybszego sposobu na pokonanie rzeki, ale stał się również nowym punktem orientacyjnym na mapie Rzeszowa.
Kontrakt realizowany przez PORR obejmował zaprojektowanie, budowę i oddanie do użytkowania nowo projektowanej drogi o długości około 1,8 km, łączącej ulicę Załęską z ulicą Lubelską w Rzeszowie oraz budowę pięcioprzęsłowego mostu przez rzekę Wisłok, typu podwieszonego, o długości 482 m. Całkowita wysokość pylonu to 108,5 m – w związku z czym jest to drugi co do wysokości most w Polsce.

W ramach zadania wykonane zostały także ekrany akustyczne i mury oporowe, przebudowano istniejącą infrastrukturę odwodnienia, oświetlenia, sygnalizację świetlą oraz kanalizację: sanitarną, deszczową, wodociągową, gazową. Inwestycja objęła także rozbiórkę budynków oraz zabezpieczenie brzegów rzeki, budowę ulic i chodników o łącznej długości 1,3 km i powierzchni ok. 58 000 m², a także przebudowę skrzyżowań i przejazdu kolejowego.
 

Do budowy mostu zużyto  27. 231,07 m3 mieszanek betonowych, 17.380.00 kg stali zbrojeniowej oraz  1.898.000 kg stali na konstrukcję stalową pomostu. Dodatkowo zamontowano wanty o całkowitej długości 9,4 km i całkowitej długości splotów 393, 42 km, co daje w sumie ciężar 509 T.
 
Most im Tadeusza Mazowieckiego w Rzeszowie jest laureatem prestiżowej nagrody „Budowa Roku 2015” - konkursu organizowanego przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, przy współudziale Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Jego celem jest wyłonienie obiektów budowlanych, na których osiągnięto wyróżniające się wyniki realizacyjne.

Do filmu