Skip to content

PSE S.A. Data Center

Fakty i liczby
Wykonawca PORR S.A.
Zleceniodawca PSE S.A.
Lokalizacja Radom - Polska
Typ projektu Data Center
Czas realizacji 08.2022 - 07.2024

PSE S.A. Data Center

W ramach inwestycji powstanie budynek biurowo-administracyjny o powierzchni całkowitej około 26 tysięcy m kw. i kubaturze około 158 tysięcy m sz.

Budynek ma mieć część biurową, ale też techniczną, związaną z zarządzaniem okręgową dyspozycją elektroenergetyczną. Strefy biurowa i operatorska mieszczą się w budynku biurowo-administracyjnym z trzema kondygnacjami nadziemnymi i jedną podziemną, składającym się z trzech zasadniczych brył połączonych ze sobą. W serwerowni o mocy IT 0,5 MW, którą PORR wyposaży w odpowiednie zaopatrzenie technologiczne, klimatyzację i zaopatrzenie w energię, będą gromadzone i przetwarzane dane z wszystkich liczników energii elektrycznej zamontowanych w Polsce.

Ważny jest nie tylko sam budynek, ale wszystko, co jest pod ziemią, w tym przede wszystkim sieci światłowodowe, które będą służyły na przykład do sterowania przesyłem energii elektrycznej. Na terenie inwestycji zlokalizowane będą m.in. Obszarowa Dyspozycja Mocy i Regionalne Centrum Nadzoru.

Przy projektowaniu budynku duży nacisk położono na stosowanie przyjaznych otoczeniu rozwiązań – obiekt będzie energooszczędny, zastosowane zostaną także technologie umożliwiające wykorzystanie wody deszczowej, a na dachu zamontowane będą panele fotowoltaiczne.